Zygmunt Haupt - lata 50. Zdjęcie z katalogu wydawnictw IL / Sygn. AB00142
© INSTYTUT LITERACKI

O Haupcie


JÓZEF CZAPSKI


Maszynopis z poprawkami Józefa Czapskiego i Zofii Hertz, syg. TR K 1963/10/18.

Plik do pobrania: Link