Anna Cienciała. fot. Wikipedia / Sygn. sm00502
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Annie M. CiencialeRafał Stobiecki, Anny Marii Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem
„Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2