Zdjęcie
Sygn. sm00223
© INSTYTUT LITERACKI

Zmiany w Konstytucji PRL w publicystyce ,,Kultury”


PAWEŁ FITKUS


Artykuł Pawła Fitkusa Ocena nowelizacji konstytucji z 1976 r. według publicystyki paryskiej ,,Kultury” ukazał się w: Rodzinna Europa. Myśl polityczno–prawna u progu XXI wieku, (red.) Paweł Fiktus, Henryk Malewski, Maciej Marszał, Wrocław 2015 r., wyd. e-wydawnictwo WPAiE UWr.

Autor przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa, administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współredaktorem tomu ,,Śladami Jerzego Giedroycia" Kraków 2014 (wraz z Maciejem Marszałem) oraz ,,Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku".

Artykuł publikujemy za zgodą Autora i Wydawcy. Dziękujemy. 

Plik do pobrania: Link

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony