Madonna Giedroyciów z kościoła św. Marka w Krakowie. / Sygn. FIL02650
© INSTYTUT LITERACKI

Rola Kościoła w III RP w publicystyce ,,Kultury”


PAWEŁ FITKUS


Artykuł Pawła Fitkusa Rola religii oraz Kościoła w III RP w ocenie publicystyki paryskiej ,,Kultury” ukazał się w Acta Erasmiana, tom VIII, (red. Mirosław Sadowski), Wrocław 2015 r., wyd. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr.

Autor przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa, administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współredaktorem tomu ,,Śladami Jerzego Giedroycia" Kraków 2014 (wraz z Maciejem Marszałem) oraz ,,Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku".

Artykuł publikujemy za zgodą Autora i Wydawcy. Dziękujemy. 

Plik do pobrania: Link