Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Okładka publikacji

Milovan Dżilas

Rozmowy ze Stalinem

Jugosłowiański dysydent opisuje spotkania ze Stalinem, z których wyłania się też obraz zrywania z komunizmem byłego wiceprezydenta Jugosławii.

Okładka publikacji

Adam Czerniawski

Topografia wnętrza. Poezje

Tomik wierszy Adama Czerniawskiego, poety, tłumacza i nauczyciela akademickiego.

Okładka publikacji

Władysław Broniewski

Wiersze

Zbiór wydany po śmierci poety, zawiera m.in. antysowiecki poemat „Bania z poezją”, a także przedmowę Weintrauba i poświęcony poecie wiersz Kazimierza Wierzyńskiego.

Okładka publikacji

Józef Czapski

Na Nieludzkiej Ziemi

Przedruk opublikowanej w 1949 książki, w której Czapski opisuje losy Polaków po 17 września 1939 roku i formowanie się Armii Polskiej w ZSRR.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Człowiek wśród skorpionów

Wydana w pięćdziesiątą rocznicę śmierci biografia Stanisława Brzozowskiego, międzywojennego pisarza, teoretyka literatury, a także marksisty.

Okładka publikacji

Bernard Singer

Od Witosa do Sławka

Zbiór artykułów publikowanych w „Naszym Przeglądzie” w latach 1926-1939 przedstawiających historię polityczną dwudziestolecia międzywojennego.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Król Popiel i inne wiersze

Tom wierszy obejmuje utwory napisane przez poetę głównie we Francji. Znajdują się w nim dwa cykle poetyckie, dwadzieścia wierszy oraz poemat.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Dziennik. T. II (1957-1961).

Drugi tom zbierający regularnie ukazujące się w „Kulturze” dzienniki Witolda Gombrowicza pochodzące z lat 1957-1961.

Okładka publikacji

Jerzy Mond

6 lat temu… (Kulisy polskiego października)

Dokumenty – zeszyt 11. Nieznane dokumenty z komentarzem uczestnika odwilży 1956, który zdecydował się wyemigrować do Francji, gdzie wydał książkę opisującą polski październik widziany oczyma partii.

Zdjęcie publikacji Kultura 1962/01/171 - 02/172 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/03/173 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/04/174
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/05/175
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/06/176
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/07/177 - 08/178 Paweł Hostowiec

Paweł Hostowiec

Kultura 1962/07/177 - 08/178

Zdjęcie publikacji Kultura 1962/09/179 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/10/180
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/11/181
Zdjęcie publikacji Kultura 1962/12/182
Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony