Portret Wacława Iwaniuka autorstwa Józefa Czapskiego. Zamieszczony w "Wyborze wierszy", IL 1965, tom BK nr CIX. / Sygn. sm00447
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Wacław Iwaniuk / Jerzy Giedroyc