Korespondenci (2)
Jerzy Giedroyc
Zygmunt Hertz

Czesław Miłosz / Jerzy Giedroyc