Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Ludwik Grosfeld / Jerzy Giedroyc