Józef Łobodowski z nierozpoznaną kobietą przy samochodzie osobowym. / Sygn. FIL05541
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


JÓZEF ŁOBODOWSKI


Antologia poezji białoruskiej, 
„Kultura” 1951, nr 7-8 (45-46)
Tym razem w obronie poetów, 
„Kultura” 1951, nr 12  (50)
Przeciw upiorom przeszłości, 
„Kultura” 1952, nr 2-3 (53-54)
Ukraińska literatura emigracyjna, 
„Kultura” 1952, nr 4 (54)
Między Muszalskim a Zagłobą, 
„Wiadomości” 1951, nr 274, s. 2.