Marian Kamil Dziewanowski. Fot. przed 2005 r. Polish American News/Internet. / Sygn. sm00508
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Marian Kamil Dziewanowski / Jerzy Giedroyc