Rostrzelane odrodzenie / Rозстріляне відродження. Almanach ukraińskiej prozy i poezji z lat 1917-1933 ułożony przez Jurija Ławrinenkę. / Sygn. sm00561 / fot. Stanisław Mancewicz

2022

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ
- Zakończyła się piąta edycja konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego. Laureatem został Oleksandr Avramchuk, autor pracy doktorskiej pt. „Pisząc historię narodu „niehistorycznego”. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939–1991)”. O. Avramachuk obronił tę pracę na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
- W dniach 24-25 stycznia odbyła się w Lublinie konferencja Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. W 10 rocznicę śmierci Leopolda Ungera zorganizowana przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu i Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.
W trakcie konferencji uhonorowano nagrodą specjalną Sławomira Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego za trzytomowe dzieło „Mam na Pana nowy zamach…Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000".
Konferencja odbyła się on-line z powodu ograniczeń związanych z epidemią Covid-19.

LUTY

- 3 lutego zmarł poeta i pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz. W Instytucie Literackim ukazały się trzy jego książki: Rozmowy polskie latem 1983 (1984), Żmut (1987) i Umschlagplatz (1988).
- W nocy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Natychmiast uruchomiliśmy w naszym portalu podstronę Ukraina, gdzie można znaleźć książki i artykuły, też w języku ukraińskim.

KWIECIEŃ

Wspólnym staraniem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego powstała nowa seria wydawnicza Jerzy Giedroyc i…. Mają się w niej ukazywać monografie naukowe, naukowe edycje archiwaliów i korespondencji ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego, antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, a także reedycje wybranych książek opublikowanych w ramach Biblioteki „Kultury”. Pierwsze tomy z serii to: Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska Adama Ciołkosza, oraz Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera autorstwa Jęrzeja Piekary. Uroczysta inauguracja serii odbyła się w łódzkim Pałacu Biedermanna. 
- Ukazał się kolejny tom z serii W kręgu paryskiej Kultury - to felietony Lepolda Ungera Widziane z Brukseli.
Do 2021 r. seria była wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Od początku 2022 r. serię wydają: Instytut Literacki, Pracownia Badań nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydawnictwa UMCS. Pracom nad serią patronuje Rada Wydawnicza Pracowni. Tworzą ją: Anna Bernhardt, Rafał Habielski, Iwona Hofman, Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, Andrzej Mencwel, Piotr Mitzner, Krzysztof Pomian, Andrzej Peciak i  Paweł Rodak. Serię wymyślił, redaguje i prowadzi Andrzej Peciak - współpracownik Instytutu Literackiego, niezależny wydawca i wieloletni szef Działu Wydawnictw Instytutu Książki.

MAJ

- Ukazał się 24 tom z serii Archiwum „Kultury”, to korespondencja Jerzego Giedroycia z Józefem Łobodowskim z lat 1947-1989. Wyd. Więź & UKSW. 2022 r. Listy opracowała Bogumiła Berdychowska.
- TVP wyemitowała film dokumentalny Historia bez tajemnic - Kultura, Giedroyć i inni w reżyserii Tadeusza Śmiarowskiego.
- W trakcie wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed ukraińskim parlamentem padły następujące słowa: „Ukraina i Polska obrały wspólną drogę. Tę właśnie drogę. Na tej drodze nauczyliśmy się rozróżniać wrogów i cenić przyjaciół. Cenić siebie nawzajem i najważniejsze szanować. Nastał czas, o którym marzyli Jerzy Giedroyc i Bohdan Osadczuk”.
- Nakładem wydawnictwa Próby ukazał się Dziennik wojenny Józefa Czapskiego. Jest to pierwsza edycja dziennika J. Czapskiego bez cenzury i skrótów, a także pierwsza edycja pośmiertna.
- W Arcachon pod Bordeaux zmarł tłumacz Witold Pożoga, współpracownik naszego portalu.