Reklama albumu/reprintu wydanego z okazji 70. rocznicy ukazania się pierwszego numeru "Kultury" / Sygn. sm00321 / © Instytut Literacki

2017

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

LUTY

- W lutym na Zamku w Sandomierzu można bylo oglądać wystawę „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”. Podczas wernisażu Tomasz Czarnota z Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lublinie wygłosił odczyt na temat Instytutu Literackiego. 
- Maisons-Laffitte odwiedził Marcin Pałys - rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
- Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundacja Kultury Paryskiej ogłosiły pierwszą edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego.

KWIECIEŃ

- Uczniowie Szkoły z Charakterem z Gliwic odwiedzili (po raz kolejny) dom Instytutu Literackiego.

CZERWIEC

- Obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Kultury”. Z tej okazji ukazał się album „Kultura – narodziny pisma” (wyd. Instytut Literacki Kultura i Instytut Książki). Album zawiera trzy eseje, autorstwa: Pawła Kłoczowskiego, Stanisława Mancewicza, Marka Żebrowskiego oraz reprint pierwszego numeru „Kultury”. Promocja książki odbyła się 14 września na Zamku Królewskim w Lublinie.
- W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie można było oglądać wystawę „Jerzy Giedroyc i Jego dzieło”
- 8 czerwca w Pawilonie im. J. Czapskiego w Krakowie odbyło się spotkanie „Aktualność Giedroycia”. W dyskusji wzięli udział: Rafał Habielski, Dominika Kozłowska, Stanisław Mancewicz i Wojciech Sikora. Słowo wstępne wygłosili: Krystyna Zachwatowicz i Jan Andrzej Dąbrowski. Rozmowę prowadził Andrzej Brzeziecki - redaktor naczelny Nowej Europy Wschodniej. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Nową Europę Wschodnią, Instytut Literacki i Muzeum Narodowe w Krakowie. 
- Seminarium w domu „Kultury”, przybyli na nie studenci z Centre universitaire Malesherbes, Université Paris-Sorbonne kierowanego przez Pawła Rodaka.
- Jacek Sygnarski wraz z Aleksandrą Pinkas przez dwa tygodnie (po raz kolejny) opracowywał w naszym archwium zbiory prasy drugoobiegowej.

SIERPIEŃ

- Z okazji siedemdziesiętej rocznicy ukazania się pierwszego numeru „Kultury”, Narodowy Bank Polski wyemitował kolekcjonerską, srebrną dziesięciozłotówkę. Przedstawia wizerunek Jerzego Giedroycia, okładki „Kultury” i wydawanych przez niego książek. Nakład wyniósł 15 tys. sztuk. 

WRZESIEŃ

- 15 września w siedzibie Wydziału Politologii UMCS odbyło się spotkanie Fenomen paryskiej „Kultury” z udziałem przyjaciół i współpracowników Instytutu Literackiego. Tego samego dnia o odbyło się wręczenie dyplomów laureatom 5. edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. 
- W ramach Tygodnia Zakazanych Książek organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 26 września odbyła się debata „Strateg z Maisons-Laffitte - aktualność Jerzego Giedroycia”. Udział wzięli: Mirosław Chojecki, Magdalena Grochowska, Sławomir M. Nowinowski, Basyl Kerski i Wojciech Sikora. 
- Od 25 września do 1 października w Europejskim Centrum Solidarności można było obejrzeć dwie wystawy: kolekcję wydawnictw i książek Instytutu Literackiego ze zbiorów ECS i fotografie „Paryska Kultura – Dom i Ludzie”.

PAŹDZIERNIK

- Od 5 października do 7 listopada trwał w Polsce, Francji i Rosji Festiwal Józefa Czapskiego. Inicjatorką i organizatorką festiwalu jest Elżbieta Skoczek, prowadząca od lat stronę www.jozefczapski.pl.
- Wizyta kilkunastu uczniów z sekcji polskiej liceum w Saint-Germain en Laye.
- Wizyta grupy studentów z Sorbony (Centre universitaire Malesherbes, Université Paris-Sorbonne).

GRUDZIEŃ

- Dziennik „Rzeczpospolita” po raz siedemnasty przyznał nagrodę im. Jerzego Giedroycia. Wyróżnieni zostali: Andrzej Sulima Kamiński, Leon Tarasiewicz, zaś specjalne wyróżnienie za całokształt działalności otrzymał Charles Merrill - zmarł kilka dni przed publicznym ogłoszeniem werdyktu.
- Podczas Targów Książki w Krakowie, Instytut Książki na swym stoisku pokaazał obszerną ofertę książek związanych z historią Instytutu Literackiego.
- W dniach 8-9 grudnia w Paryżu odbył się cykl debat poświęconych Józefowi Czapskiemu L’Homme, L’Artiste, Le Mediateur Culturel. Konferencję poprzedził pokaz filmu Andrzeja Wolskiego Józef Czapski - świadek wieku. Organizatorami były Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, Centre de civilisation polonaise - Université Paris-Sorbonne oraz Polska Akademia Nauk. W roku 2021 ukazała się książka zawierająca wygłoszone na sesji referaty.
- Nakładem wydawnictwa Czarne ukazała się dwutomowa biografia Witolda Gombrowicza „Ja, Geniusz” autorstwa Klementyny Suchanow.
- Nakładem Wydawnictwa Znak, ukazało się wznowienie książki Józefa Czapskiego „Na nieludzkiej ziemi". Tom zawiera niepublikowany w poprzednich wydaniach rozdział, oraz tekst Natalii S. Lebiediewej „Józef Czapski i jego rodacy w niewoli na Nieludzkiej Ziemi, w którym autorka wyjaśniła okoliczności ocalenia życia Czapskiego.
- Nakładem wydawnictwa Więź ukazały się dwa zbiory listów Jerzego Giedroycia: korespondencja z Witoldem Jedlickim z lat 1959-1982, t. 18, (opr. M. Kornat) oraz korespondencja  z Józefem Witlinem obejmująca lata 1947-1976, t. 19, (opr. R. Habielski i P. Kądziela)
- Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka Stanisława Cata Mackiewicza Wunderkind - Rzecz o Adolfie Bocheńskim.
- UkazałY się kolejne dwa tomy z serii „W kręgu paryskiej „Kultury”: poświęcony twórczości Józefa Łobodowskiego - „Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii” (opr. Hałyna Dubyk) oraz „Zamiast pamiętnika” wspomnienia Henryka Józefskiego (opr. Piotr Mitzner).
- Ukazało się ukraińskie wydanie esejów Jerzego Stempowskiego w przekładzie Wiktora Dmitruka. Wybór ze zbiorów „Eseje dla Kasandry” i „Od Berdyczowa do Rzymu” wyszedł nakładem wydawnictwa Knigi XXI z Czerniowiec. Wydanie wsparł finansowo Instytut Książki.  
- Pod redakcją Iwony Hofman ukazał się zbiór artykułów „Kultura” i jej odbiór w Polsce”. Tom zawiera kilkanaście tekstów autorstwa historyków, badaczy literatury, współpracowników Instytutu Literackiego oraz kilka rozmów, m.in. ze Zdzisławem Najderem i Adamem Michnikiem (wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017). 
- Wydawnictwo Znak wznowiło Józefa Czapskiego „Tumult i widma” - zbiór tekstów, który autor zestawił ze swych dzienników, zapisków podróżnych i esejów pisanych od połowy lat czterdziestych do końca lat siedemdziesiątych. Tom opatrzył posłowiem Adam Zagajewski. 
- Ukazał się zbiór artykułów Leopolda Ungera „Orzeł i reszta. I reszta” (w jęz. francuskim) ze wstępem i w opracowaniu Iwony Hofman. (L’Aigle et le reste. Et le reste Vu de Bruxelles, choix de textes et introduction par I. Hofman, Instytut Literacki Kultura, Fundacja Terytoria Książki, Paryż – Gdańsk).
- Wydawnictwo Noir sur Blanc wydało ksiażkę „Combat et creation. Zbigniew Herbert et le cercle de la revue Kultura (19580-1998). Są to Listy Z. Herberta wymienione z J. Czapskim, J. Giedroyciem, G. Herlingiem-Grudzińskim, Z. Hertzem i K. A. Jeleńskim. Listy wybrała, przetłumaczyła i opracowala Brigitte Gautier.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony