Józef Czapski pod piramidami. Egipt, 1943. / Sygn. FIL00081
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnejZapraszamy do lektury podwójnego (nr 1/2 z 1991 r.) zeszytu dwumiesięcznika "Tekstów Drugich", pisma wydawanego przez Instyut Badań Literackich PAN.
W numerze poświęconym wyłącznie literaturze emigracyjnej znajdziemy m.in. szkic prof. Marii Janion o Józefie Czapskim. Jej niedawna śmierć, jest okazją do przypomnienia tego i innych niezwykle ważnych i interesujących, powstałych 30 lat temu, tekstów znakomitych autorów.  

Spis Treści
Tomasz Burek, Scalanie. 

Szkice
Leonard Neuger, Polskość jako cel.
Michał Paweł Markowski, Miłosz: dylematy autoprezentacji... 
Ryszard Nycz, „Zamknięty odprysk świata". O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Tomasz Burek, Cały ten okropny świat. Sztuka pamięci głębokiej a zapiski w „Innym świecie" Herlinga-Grudzińskiego.
Maria Janion, Artysta przemienienia.
Marek Zaleski, Miłosz: piosenki niewinności i doświadczenia.
Jan Zieliński, Wielki Spokój.
Krzysztof Rutkowski, W stronę Haupta.
Marek Tomaszewski, Nad Seretem, czyli w Europie. O prozie Zygmunta Haupta.
Wojciech Tomasik, Odojewski: literatura bliska wyczerpania.

Portrety książek
Jacek Łukasiewicz, Święto i rewasz — czwórksiąg Stanisława Vincenza.
Jerzy Jarzębski, Społeczeństwo na polu bitwy.
Aleksander Fiut, Polskie piekiełko.
Ryszard K. Przybylski, Wobec mitu i historii.
Małgorzata Baranowska, Poeta mimo woli.
Marta Wyka, „Dziennik" Jana Lechonia — autoterapia, sny, przepowiednie. 

Dygresje
Michał Głowiński, Muza zmyślonych podróży.
Leonard Neuger, Witold Gombrowicz w Sztokholmie.

Roztrząsania i rozbiory
Krystyna Rodowska, Don Kichote pielgrzymujący.
Michał Głowiński, Pochwała bohaterskiego oportunizmu.
Lidia Burska, Salon Karpińskiego.

Kopia numeru (pdf) pochodzi z oficjalnej strony dwumiesięcznika "Teksty Drugie".

__Plik do pobrania: txtdrugie.pdf

__ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Déportation à la française
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem
Polskie dzieci w Isfahanie
Artykuły z kwartalnika „Akcent"
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
La décision de Zofia
De la part d’un convive reconnaissant
Monsieur Henryk
Historyjki z...
Czarujące umarlaki
Wspaniałe Varitypery
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie
Paryski falanster