Paweł Hostowiec

Kultura 1955/01/87 - 02/88

Kultura 1955/07/93 - 08/94

Czesław Miłosz

Zdobycie władzy

Pierwsza z dwóch powieści Miłosza, przedstawia wybory i postawy Polaków pod koniec drugiej wojny światowej, po upadku powstania warszawskiego i zniewoleniu kraju przez narzucony mu reżim.

Jan Kowalik

Polska w bibliografii powojennych Niemiec (1945-1953).

Odbitka z „Kultury”

Czesław Miłosz

Dolina Issy

Zainspirowana wspomnieniami własnymi autora powieść o życiu na litewskiej wsi lat 20. XX wieku. Sfilmowana przez Tadeusza Konwickiego w 1982 roku.

Marian Pankowski

Smagła swoboda

Debiut prozatorski jednego z najoryginalniejszych polskich pisarzy, który w latach 1953-59 był recenzentem „Kultury”. Książka nagrodzona pierwszą nagrodą literacką „Kultury”.

Teodor Parnicki

Koniec „Zgody narodów”, t. 1

Klasyka powieści historycznej najważniejszego od czasów Józefa Ignacego Kraszewskiego autora tego gatunku, osadzona w realiach Bliskiego Wschodu w II wieku p.n.e.

Teodor Parnicki

Koniec „Zgody narodów”, t. 2

Klasyka powieści historycznej najważniejszego od czasów Józefa Ignacego Kraszewskiego autora tego gatunku, osadzona w realiach Bliskiego Wschodu w II wieku p.n.e.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)