Kultura 1967/07/237 - 08/238

Olga Scherer

W czas morowy

Książka, której akcja toczy się w Paryżu i mówi o Polsce i Polakach we Francji. Choć powieść ta traktuje o rzeczach poważnych (tożsamości, samotności), jej uzupełnienie stanowi groteskowa, wręcz zjadliwa forma.

Alicja Zawadzka-Wetz

Refleksje pewnego życia. Wspomnienia

Książka zawiera obserwacje i oceny autorki (jest swojego rodzaju kroniką dziejów), byłej członkini Partii, dotyczące najważniejszych wydarzeń w Polsce, w latach 1939-1961.

Bonifacy Miązek

Ziemia otwarta. Poezje

Poetycki debiut. Tom prezentuje wiersze łączące liryczny obraz rzeczywistości z jej filozoficznym wymiarem.

Juliusz Mieroszewski

Polityczne neurozy

Mieroszewski komentuje bieżące wydarzenia polityczne i odpowiada na pytania o źródła polskiej neurozy antyrosyjskiej.

Aleksander Hertz

Szkice o ideologiach

Zbiór esejów poświęconych ideologiom, ich naturze i znaczeniu we współczesności.

Wiktor Sukiennicki

Legenda i rzeczywistość

Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach – międzywojennych – Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Tomasz Staliński

Widziane z góry

Pierwsza powieść Stefana Kisielewskiego o Polsce Ludowej. Bohaterami są członkowie Biura Politycznego KC PZPR.

Galina Sieriebriakowa

Huragan

Wspomnienia Galiny Sieriebriakowej z sowieckich więzień czasu panowania Józefa Stalina.

Swietlana Allilujewa

Dwadzieścia listów do przyjaciela

Autobiograficzna powieść jedynej córki Józefa Stalina, Swietłany Allilujewej, wydana w 50. rocznicę rewolucji październikowej w ramach serii "Dokumenty".

Aleksander Weissberg-Cybulski

Wielka Czystka

Wstrząsający dokument stalinowskich czasów opisujący terror lat 1934-39 oraz doświadczenia autora (komunisty i przyjaciela Arthura Koestlera) w sowieckich więzieniach.

Leopold Tyrmand

Życie towarzyskie i uczuciowe

Świat warszawskiej inteligencji twórczej pierwszego powojennego dwudziestolecia. Książka wywołała sporo kontrowersji, wielu artystów PRL rozpoznało siebie w wizji Tyrmanda.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)