Kultura 1990/01/508 - 02/509

Kultura 1990/03/510

Kultura 1990/04/511

Kultura 1990/05/512

Kultura 1990/06/513

Kultura 1990/07/514 - 08/515

Kultura 1990/09/516

Kultura 1990/11/518

Kultura 1990/12/519

Zeszyty Historyczne 91/1990

Zeszyty Historyczne 93/1990

Zeszyty Historyczne 94/1990

Anna M. Cienciała

Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939

Monografia poświęcona polskiej polityce zagranicznej, opracowana na podstawie tekstów Józefa Becka przez Annę M. Cienciałę.

Bernard Nowak

Cztery dni Łazarza

„Bardzo walczyłem o takiego młodego człowieka z Lublina – Bernarda Nowaka, który napisał książkę z życia wydawców «bibuły». Szalenie mnie ona zafascynowała i udało mi się ją przepchnąć w Instytucie Literackim” – Gustaw Herling-Grudziński.

Zbigniew Herbert

Elegia na odejście

W „Elegii na odejście pióra atramentu lampy” Herbert wraca do własnego dzieciństwa za sprawą przedmiotów, które mu je przypominają.

Czesław Miłosz

Rok myśliwego

Osobliwy diariusz jednego roku (od sierpnia 1987 do sierpnia 1988), który zawiera nie tylko sporządzane „na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej twórczości, ale także wspomnienia.

Agata Tuszyńska

Rosjanie w Warszawie

Książka uznanej pisarki i biografa opisuje życie i kulturę w Warszawie pod zaborem rosyjskim w czasie Powstania Styczniowego.

Jakub Karpiński

Dziwna wojna

Kolejna książka Jakuba Karpińskiego o najnowszej historii Polski, tym razem od wprowadzenia stanu wojennego, napisana już pod prawdziwym nazwiskiem, a nie, jak do tej pory, pseudonimem.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)