Kultura 1984/01/436-02/437

Kultura 1984/03/438

Kultura 1984/05/440

Kultura 1984/06/441

Kultura 1984/07/442 - 08/443

Kultura 1984/09/444

Kultura 1984/12/447

Zeszyty Historyczne 67/1984

Zeszyty Historyczne 70/1984

Jerzy Holzer

„Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia

Pierwsza monografia „Solidarności” napisana przez historyka i współtwórcę struktur „Solidarności” na Uniwersytecie Warszawskim.

Henryk Siewierski

Spotkanie narodów

Prezentacja losów Polaków w Związku Sowieckim w czasie II wojny światowej, na tle różnych, wspólnych wydarzeń historycznych łączących oba kraje.

Gustaw Herling-Grudziński

Dziennik pisany nocą (1980–1983)

Tom zbierający wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Herlinga Grudzińskiego.

Jarosław Marek Rymkiewicz

Rozmowy polskie latem 1983. (Fragmenty powieści)

Wakacje 1983 roku stają się pretekstem od snucia refleksji na temat przeszłości i teraźniejszości Polski.

Michał Heller

Polska w oczach Moskwy

Książka Hellera to dogłębna analiza wypowiedzi publicystów sowieckich na łamach prasy w latach 1980-1983.

Kazimierz Brandys

Miesiące. 1982–1984

Pamiętniki napisane przez pisarza na emigracji, na którą zdecydował się w latach osiemdziesiątych. Tom III.

Sławomir Mrożek

Alfa

Bohaterem dramatu jest człowiek, którego pierwowzorem zdaje się być postać Lecha Wałęsy. Autor ukazuje nam dylemat człowieka, który stanął przed ogromnym trudem, jakim jest bycie symbolem.

Marek Nowakowski

Dwa dni z Aniołem

Książka Marka Nowakowskiego to pełen gorzkiej ironii obrazek z peerelowskiej Polski połowy lat 80. Wybitny adwokat z Warszawy, człowiek starej daty, wplątuje się w podejrzany układ z prowincjonalnym prokuratorem, partyjnym aparatczykiem o nazwisku - Anioł.

Włodzimierz Odojewski

Zabezpieczanie śladów

Zbiór opowiadań Włodzimierza Odojewskiego, szefa redakcji kulturalnej Radia Wolna Europa, traktujących o ciężkich losach Polaków wywiezionych w czasie ostatniej wojny w głąb Rosji.

Czesław Miłosz

Nieobjęta ziemia

Tomik składający się z pierwszych wierszy, notatek i szkiców Czesława Miłosza powstałych po otrzymaniu przez autora literackiej Nagrody Nobla.

Józef Łobodowski

Dwie książki

Tom złożony z dwóch części: „Dytyramby nieprzejednane” i ,,Południe fauna”. Łobodowski był także doskonałym tłumaczem, wielokrotnie współpracując z IL w tym zakresie.

Zofia Romanowiczowa

Na Wyspie

Powieść o Polce ocalałej z niemieckiego obozu śmierci, którą koleje losu rzuciły na wyspę świętego Ludwika w Paryżu.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)