Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1984/01/436-02/437

Kultura 1984/01/436-02/437

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/03/438

Kultura 1984/03/438

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/04/439
Zdjęcie publikacji Kultura 1984/05/440

Kultura 1984/05/440

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/06/441

Kultura 1984/06/441

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/07/442 - 08/443

Kultura 1984/07/442 - 08/443

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/09/444

Kultura 1984/09/444

Zdjęcie publikacji Kultura 1984/10/445
Zdjęcie publikacji Kultura 1984/11/446
Zdjęcie publikacji Kultura 1984/12/447

Kultura 1984/12/447

Zdjęcie publikacji „Kultura” numer niemiecki 1984
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 67/1984

Zeszyty Historyczne 67/1984

Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 68/1984
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 69/1984
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 70/1984

Zeszyty Historyczne 70/1984

Okładka publikacji

Jerzy Holzer

„Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia

Pierwsza monografia „Solidarności” napisana przez historyka i współtwórcę struktur „Solidarności” na Uniwersytecie Warszawskim.

Okładka publikacji

Henryk Siewierski

Spotkanie narodów

Prezentacja losów Polaków w Związku Sowieckim w czasie II wojny światowej, na tle różnych, wspólnych wydarzeń historycznych łączących oba kraje.

Okładka publikacji

Gustaw Herling-Grudziński

Dziennik pisany nocą (1980–1983)

Tom zbierający wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Herlinga Grudzińskiego.

Okładka publikacji

Jarosław Marek Rymkiewicz

Rozmowy polskie latem 1983. (Fragmenty powieści)

Wakacje 1983 roku stają się pretekstem od snucia refleksji na temat przeszłości i teraźniejszości Polski.

Okładka publikacji

Michał Heller

Polska w oczach Moskwy

Książka Hellera to dogłębna analiza wypowiedzi publicystów sowieckich na łamach prasy w latach 1980-1983.

Okładka publikacji

Kazimierz Brandys

Miesiące. 1982–1984

Pamiętniki napisane przez pisarza na emigracji, na którą zdecydował się w latach osiemdziesiątych. Tom III.

Okładka publikacji

Sławomir Mrożek

Alfa

Bohaterem dramatu jest człowiek, którego pierwowzorem zdaje się być postać Lecha Wałęsy. Autor ukazuje nam dylemat człowieka, który stanął przed ogromnym trudem, jakim jest bycie symbolem.

Okładka publikacji

Marek Nowakowski

Dwa dni z Aniołem

Książka Marka Nowakowskiego to pełen gorzkiej ironii obrazek z peerelowskiej Polski połowy lat 80. Wybitny adwokat z Warszawy, człowiek starej daty, wplątuje się w podejrzany układ z prowincjonalnym prokuratorem, partyjnym aparatczykiem o nazwisku - Anioł.

Okładka publikacji

Włodzimierz Odojewski

Zabezpieczanie śladów

Zbiór opowiadań Włodzimierza Odojewskiego, szefa redakcji kulturalnej Radia Wolna Europa, traktujących o ciężkich losach Polaków wywiezionych w czasie ostatniej wojny w głąb Rosji.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Nieobjęta ziemia

Tomik składający się z pierwszych wierszy, notatek i szkiców Czesława Miłosza powstałych po otrzymaniu przez autora literackiej Nagrody Nobla.

Okładka publikacji

Józef Łobodowski

Dwie książki

Tom złożony z dwóch części: „Dytyramby nieprzejednane” i ,,Południe fauna”. Łobodowski był także doskonałym tłumaczem, wielokrotnie współpracując z IL w tym zakresie.

Okładka publikacji

Zofia Romanowiczowa

Na Wyspie

Powieść o Polce ocalałej z niemieckiego obozu śmierci, którą koleje losu rzuciły na wyspę świętego Ludwika w Paryżu.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony