Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/01/231 - 02/232
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/03/233
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/04/234
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/05/235
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/06/236
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/07/237 - 08/238

Kultura 1967/07/237 - 08/238

Zdjęcie publikacji Kultura 1967/09/239
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/10/240
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/11/241
Zdjęcie publikacji Kultura 1967/12/242
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 11/1967
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 12/1967
Okładka publikacji

Olga Scherer

W czas morowy

Książka, której akcja toczy się w Paryżu i mówi o Polsce i Polakach we Francji. Choć powieść ta traktuje o rzeczach poważnych (tożsamości, samotności), jej uzupełnienie stanowi groteskowa, wręcz zjadliwa forma.

Okładka publikacji

Alicja Zawadzka-Wetz

Refleksje pewnego życia. Wspomnienia

Książka zawiera obserwacje i oceny autorki (jest swojego rodzaju kroniką dziejów), byłej członkini Partii, dotyczące najważniejszych wydarzeń w Polsce, w latach 1939-1961.

Okładka publikacji

Bonifacy Miązek

Ziemia otwarta. Poezje

Poetycki debiut. Tom prezentuje wiersze łączące liryczny obraz rzeczywistości z jej filozoficznym wymiarem.

Okładka publikacji

Juliusz Mieroszewski

Polityczne neurozy

Mieroszewski komentuje bieżące wydarzenia polityczne i odpowiada na pytania o źródła polskiej neurozy antyrosyjskiej.

Okładka publikacji

Aleksander Hertz

Szkice o ideologiach

Zbiór esejów poświęconych ideologiom, ich naturze i znaczeniu we współczesności.

Okładka publikacji

Wiktor Sukiennicki

Legenda i rzeczywistość

Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach – międzywojennych – Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Okładka publikacji

Tomasz Staliński

Widziane z góry

Pierwsza powieść Stefana Kisielewskiego o Polsce Ludowej. Bohaterami są członkowie Biura Politycznego KC PZPR.

Okładka publikacji

Galina Sieriebriakowa

Huragan

Wspomnienia Galiny Sieriebriakowej z sowieckich więzień czasu panowania Józefa Stalina.

Okładka publikacji

Swietlana Allilujewa

Dwadzieścia listów do przyjaciela

Autobiograficzna powieść jedynej córki Józefa Stalina, Swietłany Allilujewej, wydana w 50. rocznicę rewolucji październikowej w ramach serii "Dokumenty".

Okładka publikacji

Aleksander Weissberg-Cybulski

Wielka Czystka

Wstrząsający dokument stalinowskich czasów opisujący terror lat 1934-39 oraz doświadczenia autora (komunisty i przyjaciela Arthura Koestlera) w sowieckich więzieniach.

Okładka publikacji

Leopold Tyrmand

Życie towarzyskie i uczuciowe

Świat warszawskiej inteligencji twórczej pierwszego powojennego dwudziestolecia. Książka wywołała sporo kontrowersji, wielu artystów PRL rozpoznało siebie w wizji Tyrmanda.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony