Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1982/01/412 - 02/413

Kultura 1982/01/412 - 02/413

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/03/414
Zdjęcie publikacji Kultura 1982/04/415
Zdjęcie publikacji Kultura 1982/05/416
Zdjęcie publikacji Kultura 1982/06/417

Kultura 1982/06/417

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/07/418 - 8/419

Kultura 1982/07/418 - 8/419

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/09/420

Kultura 1982/09/420

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/10/421

Kultura 1982/10/421

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/11/422

Kultura 1982/11/422

Zdjęcie publikacji Kultura 1982/12/423

Kultura 1982/12/423

Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 59/1982
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 60/1982
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 61/1982

Zeszyty Historyczne 61/1982

Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 62/1982

Zeszyty Historyczne 62/1982

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Poezje (t. III). (Dzieła zbiorowe, tom XI)

Wybór wierszy wydany jako część dzieł zbiorowych poety. Edycja okolicznościowa związana z Nagrodą Nobla dla poety w roku 1980. Tom III.

Okładka publikacji

Adam Czerniawski

Wiek złoty, 1969-1981

Trzeci tomik poety wydany na łamach Instytutu Literackiego (po "Topografii wnętrza" oraz tomiku "Sen - cytadela - gaj."), w którym zgromadzono wiersze z lat 1969-1981.

Okładka publikacji

Zdzisław Najder

Ile jest dróg?

Wybór esejów w większości publikowanych na łamach „Kultury” w latach 1975-1982 pod różnymi pseudonimami.

Okładka publikacji

Marek Nowakowski

Raport o stanie wojennym

Zbiór opowiadań ilustrujących polską rzeczywistość po wprowadzeniu stanu wojennego, spisanych przez opozycjonistę i współredaktora podziemnego pisma "Zapis". Tom I.

Okładka publikacji

Piotr Guzy

Krótki żywot bohatera pozytywnego

Wznowienie książki uznanej przez M. Danielewicz-Zielińską za "reprezentacyjną powieść polityczną" dzięki dokładnemu przeniesieniu realiów funkcjonowania oficerów bezpieki.

Okładka publikacji

Konstanty Aleksander Jeleński

Zbiegi okoliczności

Dwutomowy zbiór esejów znanego krytyka i tłumacza poezji polskiej na temat sztuki literatury, wieloletniego współpracownika Instytutu Literackiego i propagatora twórczości Witolda Gombrowicza w Europie.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Dziennik (1953-1956)

Wznowienie pierwszego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Dziennik (1957-1961)

Wznowienie drugiego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Dziennik (1961-1966)

Wznowienie trzeciego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Okładka publikacji

Kazimierz Brandys

Miesiące. 1980-1981

Pamiętniki napisane przez pisarza na emigracji, na którą zdecydował się w latach osiemdziesiątych. Tom II.

Okładka publikacji

Marek Tarniewski
Jakub Karpiński

Płonie komitet

Kolejna książka Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski) na łamach Instytutu Literackiego. W tej pracy autor opisuje co działo się między grudniem 1970, a czerwcem 1976 w Polsce Ludowej.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Ferdydurke. (Dzieła zebrane, tom I)

Wznowienie (drugie w IL) najbardziej znanej powieści Gombrowicza, napisanej jeszcze przed wojną.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Pornografia. (Dzieła zebrane, tom III)

Wznowienie „Pornografii”, wydanej po raz pierwszy przez Instytut Literacki w 1959 r. Ponownie daje znać o sobie konwencja pisarska osnuta wokół "formy", abstrakcji, niemal bluźnierstwa.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Dzieła zebrane, tom XI.

Wznowienie tekstów odnalezionych wśród dokumentów po śmierci Gombrowicza. Kluczowych, jak zaznaczają krytycy Gombrowicza, do zrozumienia całej jego twórczości.

Okładka publikacji

Stefan Kisielewski

Podróż w czasie

Książka napisana już pod własnym nazwiskiem Stefana Kisielewskiego (wcześniejszy pseud. Tomasz Staliński). Akcja toczy się w Warszawie rządów Edwarda Gierka, z wątkiem kryminalnym, w którym znaczącą rolę odgrywa UB.

Okładka publikacji

Adam Mickiewicz

Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego

Kolejne wydanie jednej z najważniejszych pozycji XIX –wiecznej polskiej literatury emigracyjnej. Wybrana przez Redaktora, programowa pozycja wydawnicza Instytutu Literackiego. Z zasadniczym wstępem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Okładka publikacji

Józef Kuśmierek

Stan polski

Dziennikarz i publicysta znany głównie z zainteresowania tematami ekonomicznymi dokonuje analizy sytuacji Polski na początku lat 80.

Okładka publikacji

Grażyna Pomian

Polska „Solidarności”

Podsumowanie sposobów przedstawiania polskiej sytuacji politycznej w latach 1980-1981 przez prasę krajową.

Okładka publikacji

Sławomir Mrożek

Vatzlav – Ambasador

Dwie sztuki wybitnego polskiego dramatopisarza traktujące o pułapkach reżimu komunistycznego oraz ich psychologicznych następstw dla zwykłego obywatela.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony