Kultura 1983/01/424 - 02/425

Kultura 1983/03/426

Kultura 1983/04/427

Kultura 1983/06/429

Kultura 1983/07/430 - 08/431

Kultura 1983/10/433

Kultura 1983/12/435

Zeszyty Historyczne 63/1983

Czesław Miłosz

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku

Na książkę składa się sześć wykładów Czesława Miłosza na uniwersytecie Harvarda na temat poezji z perspektywy wschodnioeuropejskiego intelektualisty.

Stanisław Swianiewicz

W cieniu Katynia

Wznowienie. Książka napisana przez jeńca obozu w Kozielsku, w której wspomnienia autora łączą się z analizą politycznego znaczenia zbrodni katyńskiej. Autor, jako jeden z pierwszych wskazywał, gdzie należy szukać informacji o tej zbrodni. Czwarte wydanie foto-offsetowe ukazało się w 1983 r. Siódme wydanie offsetowe ukazało się w 1989 r.

Wojciech Karpiński

Amerykańskie cienie

Eseje poświęcone wizycie w USA. Krytyczna refleksja nad systemami politycznymi, lecz także wzbogacona impresjami dotyczącymi zastanego amerykańskiego świata.

Marek Nowakowski

Raport o stanie wojennym. II

Zbiór opowiadań ilustrujących polską rzeczywistość po wprowadzeniu stanu wojennego, spisanych przez opozycjonistę i współredaktora podziemnego pisma "Zapis". Tom II.

Adam Zagajewski

List. Oda do wielości. Poezje

Tomik poezji Adama Zagajewskiego zawiera między innymi wiersze będące reakcją na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Andrzej Friszke
Zygmunt Korybutowicz

Grudzień 1970

Pierwsze źródłowe opracowanie Andrzeja Friszke (pseud. Zygmunt Korybutowicz) na temat wydarzeń grudniowych na Pomorzu.

Arthur Koestler

Ciemność w południe

Wznowienie książki Koestlera, byłego komunisty, odsłaniającej mechanizm procesów stalinowskich. W tłumaczeniu Tymona Terleckiego.

Jacek Kaczmarski

Wiersze i piosenki

Wybór utworów popularnego polskiego poety i pieśniarza, uznanego za barda ruchu robotniczego "Solidarność".

Zbigniew Herbert

Raport z oblężonego miasta i inne wiersze

Tomik poezji Herberta, w którym tytułowy utwór nawiązuje do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i otwierał pierwszy numer opozycyjnego "Zapisu".

Prawa człowieka i obywatela w PRL (13 XII 1981- 13 XII 1982)

Kolejny tom serii "Dokumenty". Tekst opracowany przez Zespół Redakcyjny Komitetu Helsińskiego w Polsce traktujący o stanie praw człowieka w trakcie stanu wojennego.

Rozmowy niekontrolowane

Ukrywająca się pod pseudonimem Kazimiera Kijowska przeprowadza serię wywiadów m.in. ks. Tischnerem, S. Bratkowskim i M. Rymkiewiczem o Polsce w dobie stanu wojennego.

Marek Nowakowski

Notatki z codzienności. (Grudzień 1982 – lipiec 1983).

Na publikację składa się zbiór opowiadań o życiu w Polsce po zniesieniu stanu wojennego i związanych z nim konsekwencji.

Ryszard Bugajski

Przesłuchanie. Scenariusz filmowy

Opis metod i tortur stosowanych przy przesłuchaniach w czasach stalinowskich w Polsce ujęte w formie fabularyzowanej.

Roman Zimand

Teksty cywilne przez Leopolitę

Pisane w latach 1976-1983 rozważania ukrywającego się pod pseudonimem Romana Zimanda (pseud. Leopolita) na temat politycznej i kulturalnej rzeczywistości w kraju.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)