Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/01/207 - 02/208
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/03/209

Kultura 1965/03/209

Zdjęcie publikacji Kultura 1965/04/210
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/05/211
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/06/212
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/07/213 - 08/214

Kultura 1965/07/213 - 08/214

Zdjęcie publikacji Kultura 1965/09/215
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/10/216
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/11/217
Zdjęcie publikacji Kultura 1965/12/218 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 7/1965
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 8/1965
Okładka publikacji

Abram Terc

Myśli niespodziewane

Zbiór aforyzmów i poezji Terca, który w rok po wydaniu książki w Instytucie Literackim został aresztowany za "twórczość antysowiecką".

Okładka publikacji

Wacław Iwaniuk

Wybór wierszy

Zbiór wierszy wydany po otrzymaniu przez Iwaniuka, poety, tłumacza i krytyka, nagrody literackiej „Kultury” za rok 1964.

Okładka publikacji

Michał Kryspin Pawlikowski

Wojna i sezon

Kontynuacja „Dzieciństwa i młodości Tadeusza Irteńskiego”, którego losy w tym tomie przypadają na okres pierwszej wojny i rewolucji rosyjskiej.

Okładka publikacji

Gustaw Herling-Grudziński

Inny świat. Zapiski sowieckie

Drugie wydanie powieści o łagrach sowieckich, napisanej przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń z sowieckiego Jercewa.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Kosmos

Powieść niemal kryminalna, o akcji dynamicznej i plastycznych postaciach, dramatyczna, liryczna, miejscami humorystyczna, a więc wpisująca się i potwierdzająca główne założenia koncepcji pisarskiej autora "Ferdydurke".

Okładka publikacji

Borys Łewyćkyj

Terror i rewolucja

Książka Lewickyj’ego pokazuje „historyczną funkcję” terroru na poszczególnych etapach ustroju sowieckiego. Zawiera dokładną analizę podwalin i zasad radzieckiego systemu.

Okładka publikacji

Stanisław Vincenz

Po stronie pamięci. Wybór esejów

"Po stronie pamięci” to książka która jest jawnym manifestem egzystencjalnym oznaczającym walkę z zapomnieniem i ze śmiercią, jako równoległymi czynnikami niszczenia ludzkości.

Okładka publikacji

Danuta Mostwin

Olivia

Autorka, opierając się na swym doświadczeniu pracownicy społecznej, opisuje charakterystyczny przypadek kryzysu w życiu rodzinnym młodzieży amerykańskiej.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Gucio zaczarowany. Poezje

Kolejny tom wierszy stale rozwijającego się poety sukcesywnie wydawanego w Instytucie Literackim, który, co charakterystyczne, ułożony został w formie suity poetyckiej.

Okładka publikacji

Jerzy Pietrkiewicz

Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne

W tomie zebrany został wybór wierszy z lat 1935-1953, który pozwala na ocenę dorobku poety, który od r. 1953 pisał – z sukcesem – po angielsku.

Okładka publikacji

January Grzędziński

Maj 1926

W tym tomie „Dokumentów” zawarte zostały wspomnienia uczestnika zamachu majowego, stanowiące swoiste sprostowanie nieścisłości, głoszonych przez historyków PRL.

Okładka publikacji

Mikołaj Arżak

Odkupienie i inne opowiadania

Zbiór opowiadań (publikowanych wcześniej w „Kulturze”) Jurija Daniela (ps. Mikołaj Arżak), którego arbitralne aresztowanie było światowym skandalem.

Okładka publikacji

Arthur Koestler

Fragmenty wspomnień

Historia rozczarowań i powodów odejścia od komunizmu wybitnego pisarza i autora słynnej "Ciemności w południe", opisującej Wielką Czystkę w latach 1934-1939 w ZSRR.

Okładka publikacji

Michel Garder

Agonia reżymu w ZSSR

Żywa i barwna analiza aparatu państwowego i partyjnego ZSSR, pióra Gardera, francuskiego publicysty i wojskowego.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony