Kultura 1974/01/316 - 02/317

Zeszyty Historyczne 27/1974

Zeszyty Historyczne 28/1974

Zeszyty Historyczne 30/1974

Bogdan Madej

Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości

Powieść autora z Polski, który otrzymał w kraju naganę: „za napisanie książki o wielkiej szkodliwości społecznej”, stanowiąc swoistą parodię ustroju politycznego i toczącego się życia codziennego.

Tomasz Staliński

Śledztwo

Powieść o wydarzeniach z lat 1970/71 oparta na dzienniku reportera Roberta Jarockiego napisana przez Stefana Kisielewskiego (ps. Tomasz Staliński), konsekwentnie publikującego swoje powieści na łamach Instytutu Literackiego.

Czesław Miłosz

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada

Poemat dygresyjny Miłosza, przez wielu badaczy oceniany jako jego najlepsze i najważniejsze dzieło, które Julia Hartwig określa jako opus magnum noblisty.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim.

Aleksander Sołżenicyn

Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej

Tomy I i II. Dzieło jest wymownym świadectwem zbrodniczego działania komunistycznego systemu komunistycznego, jednym z najbardziej znamiennych i najważniejszych dokumentów traktujących na ten temat.

Jacek Bierezin

Wam. Poezje

Tom wierszy wycofany z druku przez cenzurę. Autorem jest opozycjonista, członek KOR, internowany w czasie stanu wojennego.

Michał Heller

Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka

Autor przedstawia historię oraz znaczenie obozów koncentracyjnych dla Rosji sowieckiej.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)