Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/15
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/16-17
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/01/18
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/02/19 Jerzy Stempowski
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/03/20 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/4/21 - 5/22
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/06/23 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/08/25 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1949/09/26
Okładka publikacji

Józef Czapski

Na Nieludzkiej Ziemi

Jedno z najważniejszych świadectw (obok m. in. Herlinga-Grudzińskiego) losów i cierpienia Polaków w obliczu aparatu państwa komunistycznego.

Okładka publikacji

Stanisław Gryziewicz

Środki polityki gospodarczej

Książka jest próbą objaśnienia mechanizmów ekonomicznych i przemian w Rosji Sowieckiej po drugiej wojnie światowej.

Okładka publikacji

Aleksander Janta-Połczyński

Wracam z Polski 1948

Reportaż Janty z Polski rządzonej przez komunistów w pierwszych latach powojennych. Jego publikacja wywołała burzę w środowisku emigracyjnym, stanowiąc zarzewie konfliktu między Paryżem a Londynem.

Okładka publikacji

Melchior Wańkowicz

Klub Trzeciego Miejsca

Ważna pozycja, zadająca pytania o Polskę zależną geopolitycznie od Wschodu, ze swą kulturą Zachodu, szukającą kompromisu i swojego miejsca między tymi ośrodkami po II wojnie światowej.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony