Kultura 1969/01/256 - 02/257

Kultura 1969/03/258

Kultura 1969/05/260

Kultura 1969/07/262 - 08/263

Zeszyty Historyczne 16/1969

Henryk Grynberg

Zwycięstwo

Wstrząsająca i doskonale napisana opowieść o losach tych, którzy ocaleli z rzezi hitlerowskiej i usiłują wrócić do normalnego życia w PRL.

Wydarzenia marcowe 1968

Pierwszy zbiór dokumentów studenckich z marca 1968, poprzedzony obszerną przedmową prof. Zygmunta Baumana.

Dominique de Roux

Rozmowy z Gombrowiczem

Polski kandydat do nagrody literackiej Nobla, objaśnia i komentuje swoją własną twórczość podczas rozmów z francuskim krytykiem.

Iwan Koszeliwec

Ukraina 1956-1968

Pierwsze wydanie dokumentów zarysowujących i zaświadczających o rozmiarach ruchu oporu na Ukrainie, w wyborze i z przedmową Iwana Koszeliweca.

Kazimierz Wierzyński

Sen mara

Ostatni tom wierszy wielkiego poety, złożony do druku na kilka godzin przed śmiercią, traktujący niemal proroczo, m. in. o wiecznym śnie.

Polskie przedwiośnie. „Wydarzeń marcowych” t.2 – Czechosłowacja

Tom drugi zawiera gruntowniejsze uzasadnienia rewolty marcowej, a także czechosłowackie dokumenty studenckie.

Józef Mackiewicz

Nie trzeba głośno mówić

Autor kontynuuje wątki z “Drogi donikąd", wielkiego fresku przedstawiającego rzeczywistość wschodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ostatniej wojny.

Andrzej Busza

Znaki wodne

Pierwszy tom poezji wykładowcy akademickiego uczelni w Anglii i Kanadzie, laureata nagrody im. Kościelskich, który całe niemal życie spędził poza Polską.

Gustaw Herling-Grudziński

Upiory rewolucji. Eseje

Zbiór publikowanych w „Kulturze” tekstów poświęconych Rosji, rosyjskim pisarzom, a w szczególności ich zmaganiom z systemem.

Czesław Miłosz

Widzenia nad zatoką San Francisco

Esej o przyrodzie wybrzeży Pacyfiku, wyobraźni religijnej, o seksie i przemocy, cywilizacji i tęsknotach do politycznego terroru.

Czesław Miłosz

Miasto bez imienia

Nowy tom wierszy Miłosza. Tematem głównym zbioru jest bezpośredni styk między pamięcią historyczną a hedonistycznym zachwytem nad codziennością.

Paulina Preiss

Biurokracja totalna

Książka o biurokracji, zawierająca zarówno rys ogólny, jak i przykłady z Polski Ludowej, składające się na obraz klasy rządzącej.

Komunizm z ludzką twarzą

Tom Dokumentów zawiera: wstęp J. Mieroszewskiego; "Anatomia kryzysu" G. Herlinga-Grudzińskiego; Program akcji Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

Witold Gombrowicz

Ferdydurke. (Dzieła zebrane, tom I)

Pierwszy tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie jego pierwszej, jeszcze przedwojennej i najbardziej znanej powieści – Ferdydurke.

Franciszek Kalinowski

Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945

Esej poświęcony historii lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii oraz współpracy militarnej (tu: lotniczej) sił polskich i brytyjskich.

Władysław Bieńkowski

Motory i hamulce socjalizmu

Analiza ,,błędów i wypaczeń” systemu rządów Polski Ludowej, przeprowadzona przez jedną z czołowych postaci polskiego komunizmu.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)