Kultura 1973/01/304 - 02/305

Kultura 1973/04/307

Kultura 1973/07/310 - 08/311

Zeszyty Historyczne 23/1973

Adam Krzyżanowski

Dzieje Polski

Dzieje 20-lecia Polski Niepodległej, szczegółowo naświetlające przygotowania Stalina i Hitlera do rozbioru Polski, przedstawione przez znanego ekonomistę i profesora UJ.

Kazimierz Orłoś

Cudowna melina. Powieść

Orłoś, krajowy pisarz, dziennikarz i prawnik przedstawia w swojej powieści krytyczne spojrzenie na PRL-owskie elity. Najważniejsza powieść w dorobku autora.

Aleksander Sołżenicyn

Oddział chorych na raka

Wznowienie powieści wydanej po raz pierwszy jako tom 203 Biblioteki „Kultury”.

Wymiar sprawiedliwości w PRL

Zbiór tekstów, wydany w serii Dokumenty, traktujący o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej. Zawiera apele, listy otwarte i dokumenty sądowe.

Gustaw Herling-Grudziński

Dziennik pisany nocą (1971-1972)

Pierwszy tom zbierający wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Herlinga-Grudzińskiego, którego główne tematy oscylowały wokół systemu komunistycznego, społeczeństwa w takim ustroju i kondycji Polski na tym tle.

Władysław Żeleński

Zabójstwo ministra Pierackiego

Władysław Żeleński - prawnik i bratanek Boya - w swej książce mówi o zabójstwie sanacyjnego ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego, o jego tle i znaczeniu.

Maria Hirszowicz

Komunistyczny Lewiatan

Wnikliwa analiza biurokracji komunistycznej, jej ugruntowania i zasięgu wpływu, opracowana przez znaną socjolożkę.

Przeciw niewolnictwu. Głos wolnej Rosji

Teksty pisarzy rosyjskich i polskich o wolności obywateli radzieckich oraz o sytuacji i możliwościach społeczeństwa rosyjskiego. Z przedmową Leszka Kołakowskiego.

Marek Hłasko

Cmentarze. – Następny do raju.

Wznowienie tomu opowiadań Marka Hłaski, jednego z najgłośniejszych uciekinierów PRL, o problematyce politycznej i obyczajowej.

Marek Hłasko

Opowiadania

Wznowienie pierwszego emigracyjnego tomu opowiadań Marka Hłaski, pisanych jeszcze w kraju jak i po ucieczce z PRL.

Witold Gombrowicz

Varia. (Dzieła zebrane, tom X)

Ostatni tom ,,Dzieł zebranych” zawiera całą przedwojenną twórczość Gombrowicza wraz z powieścią pt. „Opętani”.

Włodzimierz Odojewski

Zasypie wszystko, zawieje...

Powieść historyczna poświęcona losom polskich Kresów pod koniec II wojny światowej oraz problematyce stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)