Kultura 1968/01/243 - 02/244

Kultura 1968/06/248 - 07/249

Kultura 1968/08/250 - 09/251

Kultura 1968/253 Zeszyt specjalny poświęcony wydarzeniom w Czechosłowacji

Kazimierz Wierzyński

Czarny polonez

Kolejny tom poezji Wierzyńskiego, pełny odniesień do obecnego w tradycji romantycznej buntu, a także do rzeczywistości politycznej PRL-u.

Czesław Dobek

Drugi rzut i inne opowiadania

Opowiadania dziennikarza Radia Wolna Europa, obrazujące życie emigrantów bez upiększeń i legend: od bitwy pod Monte Cassino, po lata 60.

Wacław Iwaniuk

Ciemny czas. Poezje

Kolejny tom poezji znanego poety i stałego współpracownika „Kultury”, stanowiący niewątpliwie najlepszy zbiór jego wierszy, charakteryzujący się plastyką poetyckiego obrazu i zasięganiem do tematów politycznych.

Leon Mitkiewicz-Żołłtek

Z gen. Sikorskim na obczyźnie

Wspomnienia bliskiego współpracownika gen. Sikorskiego, które wnoszą szereg nowych informacji i ukazują generała w innym, nie zawsze znanym dotąd świetle.

Alicja Iwańska

Świat przetłumaczony

Pamiętnik Alicji Iwańskiej, znanej w Stanach Zjednoczonych socjolog , dotyczący jej studiów wśród Indian Mazahua, przedstawiający ich prosty, ale trudny los.

Piotr Guzy

Stan wyjątkowy

Kolejna powieść Guzego jest fragmentem wielkiego fresku z życia rodziny podczas okupacji niemieckiej i pod rządami PZPR, na życie których mają wpływ pozornie błahe znajomości i doświadczenia z przeszłości.

Julian Kulski

Stefan Starzyński w mojej pamięci

Wspomnienia najbliższego współpracownika, zastępcy i osobistego przyjaciela bohaterskiego Prezydenta Warszawy.

Andriej Sacharow

Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej

Sowiecki fizyk atomowy przyłącza się do dyskusji nonkonformistycznej inteligencji na temat jej ówczesnej sytuacji.

Jerzy Andrzejewski

Apelacja

Opowiadanie w formie monologu człowieka chorego psychicznie opisującego współczesną rzeczywistość polską, zostało zablokowane przez cenzurę w kraju.

Eugenio Reale

Raporty (Polska 1945-1946)

Raporty Eugenio Realego z Warszawy, gdzie w latach 1945-1946 był ambasadorem Włoch, pokazują początki Polski Ludowej, fazę jej tworzenia i organizowania.

Stanisław Wygodzki

Zatrzymany do wyjaśnienia

Powieść Wygodzkiego o wybitnym działaczu KPP, uwięzionym w latach stalinizmu. Jak pisał sam autor, powieść trzeba rozumieć jako „powieść o naprawie komunizmu, skargę towarzysza na towarzyszy partyjnych".

Cisi i Gęgacze czyli bal u prezydenta

Nadbitka z „Kultury” 3/245 z 1968 roku.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)