Kultura 1992/01/532 - 02/533

Kultura 1992/03/534

Kultura 1992/04/535

Kultura 1992/09/540

Kultura 1992/10/541

Zeszyty Historyczne 99/1992

Zeszyty Historyczne 101/1992

Zeszyty Historyczne 102/1992

Wacław Alfred Zbyszewski

Zagubieni romantycy i inni

Wybór esejów poświęconych polityce, historii literatury i wspomnieniom o wybitnych postaciach wybitnego dziennikarza i publicysty.

Zygmunt Hertz

Listy do Czesława Miłosza (1952–1979)

Listy współzałożyciela Instytutu Literackiego do przyjaciela, opracowane przez Renatę Gorczyńską.

Roman Zimand

Materiał dowodowy. Szkice drugie

Pośmiertne wydanie zbioru esejów wybitnego publicysty i stałego współpracownika „Kultury”, piszącego pod pseudonimem Leopolita.

Tomasz Jastrun

Z ukosa

Wybór felietonów Tomasza Jastruna (pseud. Smecz) publikowanych w „Kulturze” od maja 1990 do sierpnia 1992 roku.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)