Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/01/111 - 02/112

Kultura 1957/01/111 - 02/112

Zdjęcie publikacji Kultura 1957/03/113 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/04/114
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/05/115
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/06/116 Paweł Hostowiec
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/07/117 - 08/118
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/09/119
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/10/120
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/11/121
Zdjęcie publikacji Kultura 1957/12/122
Okładka publikacji

Leo Lipski

Dzień i noc

Zbiór opowiadań osnutych na kanwie doświadczeń deportowanych do Rosji i więźniów w sowieckich łagrach (nagroda literacka „Kultury” – 1955).

Okładka publikacji

Jeanne Hersch

Polityka i rzeczywistość

Praca z pogranicza politologii, socjologii oraz psychologii i filozofii traktująca o kondycji doktryny socjalistycznej oraz konieczności jej przebudowy. Tłumaczenie Czesława Miłosza.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Traktat poetycki

„«Traktat poetycki» stawiał diagnozę polskiej poezji, wspartą oceną dziejów europejskiej cywilizacji, oglądanych z perspektywy doświadczeń II wojny światowej.” (prof. Aleksander Fiut w „Tygodniku Powszechnym”)

Okładka publikacji

Józef Mackiewicz

Kontra

Autor odsłania mało znane kulisy II wojny światowej: los Kozaków, skazanych na zagładę zarówno przez Sowiety, jak i przez Niemców i Anglików.

Okładka publikacji

Witold Gombrowicz

Dziennik (1953-1956)

Pierwszy tom obejmujący publikowany w „Kulturze” dziennik pisarza z lat 1953–1956. Gombrowicz swój dziennik zaczął pisać za namową Jerzego Giedroycia.

Okładka publikacji

Andrzej Bobkowski

Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). T. I

Dziennik Bobkowskiego to zapis jego trzyletniego pobytu we Francji w trakcie II wojny światowej - najpierw rowerowej podróży po Francji, później jako uczestnika wydarzeń wojennych w samym Paryżu.

Okładka publikacji

Andrzej Bobkowski

Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). T. II

Dziennik Bobkowskiego to zapis jego trzyletniego pobytu we Francji w trakcie II wojny światowej - najpierw rowerowej podróży po Francji, później jako uczestnika wydarzeń wojennych w samym Paryżu.

Okładka publikacji

Paweł Zaremba

Historia Stanów Zjednoczonych

600-stronicowa rozprawa historyczna na temat Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych i kulturowych.

Okładka publikacji

Aleksander Hertz

Amerykańskie stronnictwa polityczne (Mechanizm demokracji)

Hertz zajmuje się historią i działaniem systemu partyjnego w USA, wpływem interesów na politykę oraz programem politycznym poszczególnych stronnictw.

Okładka publikacji

Daniel Bell

Praca i jej gorycze. (Kult wydajności w Ameryce)

Książka amerykańskiego socjologa stanowi studium nad procesem pracy oraz ukazuje jej nieodzowny wpływ na rozwój społeczny oraz wewnętrzny człowieka.

Okładka publikacji

Milovan Dżilas

Nowa klasa wyzyskiwaczy. (Analiza systemu komunistycznego)

Czołowy jugosłowiański „rewizjonista” i współpracownik Tity opisuje w swej książce proces tworzenia się elit w systemie komunistycznym.

Okładka publikacji

Andrzej Chciuk

Smutny uśmiech

Na treść książki polskiego emigranta osiadłego w Australii składają się dwa opowiadania o tematyce emigracyjnej: dziennik emigranta w konwencji kabaretowej oraz nowela obyczajowa osadzona w australijskich realiach.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony