Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1980/01/388 - 02/389

Kultura 1980/01/388 - 02/389

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/03/390

Kultura 1980/03/390

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/04/391
Zdjęcie publikacji Kultura 1980/05/392
Zdjęcie publikacji Kultura 1980/06/393
Zdjęcie publikacji Kultura 1980/07/394 - 08/395

Kultura 1980/07/394 - 08/395

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/09/396

Kultura 1980/09/396

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/10/397

Kultura 1980/10/397

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/11/398

Kultura 1980/11/398

Zdjęcie publikacji Kultura 1980/12/399
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 51/1980

Zeszyty Historyczne 51/1980

Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 52/1980
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 53/1980
Zdjęcie publikacji Zeszyty Historyczne 54/1980

Zeszyty Historyczne 54/1980

Okładka publikacji

Kazimierz Orłoś

Trzecie kłamstwo

Kazimierz Orłoś wykorzystuje schematy rządzące powieściami produkcyjnymi, by w swoim tekście ukazać niedoskonałości działania administracji na polskiej prowincji.

Okładka publikacji

Raport o stanie narodu i PRL

Publikacja wydana w ramach serii "Dokumenty". Tom zawiera analizy i wywiady dotyczące stanu Polski Ludowej na przełomie lat 70. i 80.

Okładka publikacji

Głos

Kolejny tom serii "Dokumenty". Wybór artykułów z niezależnego miesięcznika społeczno-politycznego ukazującego się w Polsce poza cenzurą.

Okładka publikacji

Antoni T. Rekulski

Czy drugi Katyń?

Tekst poświęcony sprawie oficerów zaginionych w obozie w Starobielsku. Tom zawiera fotografie i przedmowę "Wspomnień starobielskich" Józefa Czapskiego.

Okładka publikacji

Gustaw Herling-Grudziński

Dziennik pisany nocą (1973-1979)

Drugi tom gromadzący wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Okładka publikacji

Jak z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety)

Kolejny tom z serii "Dokumenty". Druga część „Raportu o stanie Rzeczypospolitej i drogach do jej naprawy” opracowana przez członków Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”.

Okładka publikacji

Janina Kowalska
Hanna Świderska

Pogranicze

Powieść Hanny Świderskiej (pseud. Janina Kowalska) poświęcona początkom polskiej powojennej emigracji do Wielkiej Brytanii.

Okładka publikacji

Zofia Romanowiczowa

Skrytki

Powieść Zofii Romanowiczowej, więźnia obozy w Ravensbruck, za którą autorka została nagrodzona Nagrodą Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Okładka publikacji

Henryk Grynberg

Życie codzienne i artystyczne

Książka napisana przez Grynberga już po jego emigracji do Stanów Zjednoczonych poświęcona jest polskiej rzeczywistości lat 50. i 60.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Zniewolony umysł. (Dzieła zbiorowe, tom III)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Książka poświęcona roli i sytuacji intelektualistów za żelazną kurtyną, napisana zaraz po decyzji o emigracji. Była powodem ogromnej ilości polemik i sporów na temat komunizmu.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Zdobycie władzy. (Dzieła zbiorowe, tom IV)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla autora. Pierwsza z dwóch powieści Miłosza, przedstawia wybory i postawy Polaków pod koniec drugiej wojny światowej, po upadku powstania warszawskiego i zniewoleniu kraju przez narzucony mu reżim.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Rodzinna Europa. (Dzieła zbiorowe, tom VI)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Retrospektywna podróż autora od młodości po lata 60., swoista kontynuacja „Doliny Issy”. Opowieść o swoistości wschodnioeuropejskiej tożsamości i jej kulturowej odmienności.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Prywatne obowiązki. (Dzieła zbiorowe, tom VII)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Retrospektywny wybór tekstów poety i eseisty, poprzedzony wstępem autora. Oprócz tekstów autorskich tom zawiera przekłady i ogólnoliterackie refleksje wsparte ciągłym poszukiwaniem własnej tożsamości literackiej przez autora.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Ziemia Ulro. (Dzieła zbiorowe, tom VIII)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Zbiór esejów poświęconych ówczesnej kulturze i sztuce. Szkice stanowią swoistą krytykę współczesnej autorowi literatury, o której sam pisał, że darzy ją "stopniowo coraz większą nieufnością".

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Dolina Issy. (Dzieła zbiorowe, tom V)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Zainspirowana wspomnieniami własnymi autora powieść o życiu na litewskiej wsi lat 20. XX wieku. Sfilmowana przez Tadeusza Konwickiego w 1982 roku.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Widzenia nad Zatoką San Francisco. (Dzieła zbiorowe, tom IX)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Esej o przyrodzie wybrzeży Pacyfiku, wyobraźni religijnej, o seksie i przemocy, cywilizacji i tęsknotach do politycznego terroru.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony