Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/01/159 - 02/160 Paweł Hostowiec

Paweł Hostowiec

Kultura 1961/01/159 - 02/160

Zdjęcie publikacji Kultura 1961/03/161
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/04/162
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/05/163
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/06/164
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/07/165 - 08/166

Kultura 1961/07/165 - 08/166

Zdjęcie publikacji Kultura 1961/09/167
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/10/168
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/11/169
Zdjęcie publikacji Kultura 1961/12/170
Okładka publikacji

Adam Ciołkosz

Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska

Dokumenty – zeszyt 9. Poza tekstem polskiego historyka w tomie znajduje się również niepublikowana wcześniej rozprawa Luksemburg „Rewolucja rosyjska”.

Okładka publikacji

Bogdan Czaykowski
Bolesław Sulik

Polacy w Wielkiej Brytanii

Próba stworzenia przez autorów portretu jednej z największych polskich społeczności emigracyjnych, Polaków na Wyspach Brytyjskich.

Okładka publikacji

Danuta Mostwin

Ameryko! Ameryko!

Debiutancka powieść Danuty Mostwin pokazująca życie Polaków w Stanach Zjednoczonych, której forma pozwala traktować całość jako dokument socjologiczny.

Okładka publikacji

Jerzy Stempowski
Paweł Hostowiec

Eseje dla Kassandry

Wybór szkiców z lat 1929-1960 traktujący o zagadnieniach literatury, od Tukidydesa do najnowszych prądów literackich, publikowanych wcześniej również na łamach „Kultury”.

Okładka publikacji

Aleksander Hertz

Żydzi w kulturze polskiej

Jedno z pierwszych opracowań dotyczących wspólnej historii i stosunków między narodem polskim a narodem żydowskim.

Okładka publikacji

Andrzej Stawar

Pisma ostatnie

Dokumenty – zeszyt 10. Analiza i krytyka komunizmu dokonana piórem przedwojennego komunisty. Swój rękopis autor przekazał Redaktorowi tuż przed śmiercią podczas niespodziewanej wizyty w Paryżu.

Okładka publikacji

Abram Terc

Opowieści fantastyczne

Zbiór opowiadań A. Siniawskiego (ps. Abram Terc) przedstawiających życie codzienne ludzi w Rosji sowieckiej.

Okładka publikacji

I. Iwanow

Czy istnieje życie na Marsie?

Sztuka teatralna, której głównym celem było przypomnienie zbrodni stalinowskich z lat 1947-1953 oraz faktu odrzucenia odpowiedzialności Partii za ich przeprowadzenie.

Okładka publikacji

Abram Terc

Fantasticzeskije powiesti

Rosyjski przekład opowiadań A. Siniawskiego przedstawiających życie codzienne w Rosji sowieckiej.

Okładka publikacji

I. Iwanow

Jest-li żizn na Marsie?

Sztuka teatralna ukrywającego się pod pseudonimem autora poświęcona taktyce przemilczania zbrodni stalinowskich przez partię.

Okładka publikacji

Paweł Zaremba

Historia Polski t. I: Od zarania państwa do roku 1506

Przystępny i ciekawy opis historii Polski na tle rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Europy. Część pierwsza.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony