Przeskocz menu roczników
Lista publikacji
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/01/135 - 02/136
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/03/137
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/04/138
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/05/139
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/06/140
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/07/141 - 08/142
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/09/143
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/10/144
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/11/145
Zdjęcie publikacji Kultura 1959/12/146 Paweł Hostowiec
Okładka publikacji

Tadeusz Katelbach

Rok złych wróżb (1943)

Książka Katelbacha, męża zaufania Piłsudskiego, przypomina istotne wydarzenia roku 1943 – odkrycie Katynia, kapitulację Włoch, śmierć Sikorskiego.

Okładka publikacji

Jurij Ławrynenko

Rozstrielane widrodżenija

Antologia tekstów pisarzy ukraińskich, których powstanie przypada na lata 1917–1934 roku, których autorzy zaliczani są do pokolenia "rozstrzelanego odrodzenia".

Okładka publikacji

Józef Łobodowski

Pieśń o Ukrainie

Pełen nostalgii i polsko-ukraińskiego patriotyzmu polski poemat, którego głównym motywem i bohaterem jest Ukraina. Książka zawiera również tłumaczenie na ukraiński.

Okładka publikacji

Tadeusz Nowakowski

Syn zadżumionych

Autor, będący byłym więźniem obozów koncentracyjnych, dokonuje w swej powieści rozliczenia z własną, wojenną przeszłością.

Okładka publikacji

Program Związku Komunistów Jugosławii. Krytyka „Komunista”.

Dokumenty – zeszyt 5. Oficjalny program jugosłowiańskich komunistów.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Kultura masowa

Dokumenty – zeszyt 6. Zbiór esejów poświęconych kulturze masowej w opracowaniu i przekładzie Czesława Miłosza. Wśród autorów m.in.: McLuhan, Greenberg czy MacDonald.

Okładka publikacji

Marek Hłasko

Hrbitovy

Czeski przekład powieści „Cmentarze” Marka Hłaski. Przełożył K.R. Beny.

Okładka publikacji

Borys Pasternak

Doktor Żiwago

Powieść o losach inteligencji w przed- i po-rewolucyjnej Rosji. Pasternak otrzymał za nią nagrodę Nobla, której władze ZSSR nie pozwoliły mu przyjąć.

Okładka publikacji

Wacław Lednicki

Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej

Studium poświęcone miejscu Rosji w Europie i jej stosunkom z Polską, wydane na 100-lecie śmierci wieszcza.

Okładka publikacji

Abram Terc

Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny

Bohater książki Siniawskiego (ps. Terc), młody, niezależny krytyk sowiecki rozprawia się z oficjalną estetyką komunistyczną. Tłumaczenie J. Łobodowski, przedmowa G. Herling-Grudziński.

Okładka publikacji

Tibor Déry

Niki

Alegoria uwikłania jednostki w bieżącą historię. Świat węgierskiej rewolucji i jej krwawe efekty widziane oczami psa (Niki) tworzą analogię do losu człowieczego.

Okładka publikacji

Wiktor Sukiennicki

Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”

Dokumenty – zeszyt 7. Przeniesienie casusu Kolumba na grunt Rosji sowieckiej. Analiza dążeń Lenina do socjalizmu i ich błędnych założeń.

Okładka publikacji

Wacław Iwaniuk

Milczenia. 1949-1959. Poezje

Okolicznościowy tom poezji wieńczący dziesięciolecie pracy twórczej Wacława Iwaniuka.

Okładka publikacji

Czesław Miłosz

Rodzinna Europa

Retrospektywna podróż Miłosza od młodości po lata 60., swoista kontynuacja „Doliny Issy”. Opowieść o swoistości wschodnioeuropejskiej tożsamości i jej kulturowej odmienności.

Okładka publikacji

Jan Kowalik

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Okładka publikacji

Maria Danilewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Okładka publikacji

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Okładka publikacji

Mirosław Supruniuk

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony