Kultura 1982/01/412 - 02/413

Kultura 1982/06/417

Kultura 1982/07/418 - 8/419

Kultura 1982/09/420

Kultura 1982/10/421

Kultura 1982/11/422

Kultura 1982/12/423

Zeszyty Historyczne 61/1982

Zeszyty Historyczne 62/1982

Czesław Miłosz

Poezje (t. III). (Dzieła zbiorowe, tom XI)

Wybór wierszy wydany jako część dzieł zbiorowych poety. Edycja okolicznościowa związana z Nagrodą Nobla dla poety w roku 1980. Tom III.

Adam Czerniawski

Wiek złoty, 1969-1981

Trzeci tomik poety wydany na łamach Instytutu Literackiego (po "Topografii wnętrza" oraz tomiku "Sen - cytadela - gaj."), w którym zgromadzono wiersze z lat 1969-1981.

Zdzisław Najder

Ile jest dróg?

Wybór esejów w większości publikowanych na łamach „Kultury” w latach 1975-1982 pod różnymi pseudonimami.

Marek Nowakowski

Raport o stanie wojennym

Zbiór opowiadań ilustrujących polską rzeczywistość po wprowadzeniu stanu wojennego, spisanych przez opozycjonistę i współredaktora podziemnego pisma "Zapis". Tom I.

Piotr Guzy

Krótki żywot bohatera pozytywnego

Wznowienie książki uznanej przez M. Danielewicz-Zielińską za "reprezentacyjną powieść polityczną" dzięki dokładnemu przeniesieniu realiów funkcjonowania oficerów bezpieki.

Konstanty Aleksander Jeleński

Zbiegi okoliczności

Dwutomowy zbiór esejów znanego krytyka i tłumacza poezji polskiej na temat sztuki literatury, wieloletniego współpracownika Instytutu Literackiego i propagatora twórczości Witolda Gombrowicza w Europie.

Witold Gombrowicz

Dziennik (1953-1956)

Wznowienie pierwszego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Witold Gombrowicz

Dziennik (1957-1961)

Wznowienie drugiego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Witold Gombrowicz

Dziennik (1961-1966)

Wznowienie trzeciego tomu Dziennika, wydanego po raz trzeci na łamach Instytutu Literackiego.

Kazimierz Brandys

Miesiące. 1980-1981

Pamiętniki napisane przez pisarza na emigracji, na którą zdecydował się w latach osiemdziesiątych. Tom II.

Marek Tarniewski

Płonie komitet

Kolejna książka Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski) na łamach Instytutu Literackiego. W tej pracy autor opisuje co działo się między grudniem 1970, a czerwcem 1976 w Polsce Ludowej.

Witold Gombrowicz

Ferdydurke. (Dzieła zebrane, tom I)

Wznowienie (drugie w IL) najbardziej znanej powieści Gombrowicza, napisanej jeszcze przed wojną.

Witold Gombrowicz

Pornografia. (Dzieła zebrane, tom III)

Wznowienie „Pornografii”, wydanej po raz pierwszy przez Instytut Literacki w 1959 r. Ponownie daje znać o sobie konwencja pisarska osnuta wokół "formy", abstrakcji, niemal bluźnierstwa.

Witold Gombrowicz

Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie. Dzieła zebrane, tom XI.

Wznowienie tekstów odnalezionych wśród dokumentów po śmierci Gombrowicza. Kluczowych, jak zaznaczają krytycy Gombrowicza, do zrozumienia całej jego twórczości.

Stefan Kisielewski

Podróż w czasie

Książka napisana już pod własnym nazwiskiem Stefana Kisielewskiego (wcześniejszy pseud. Tomasz Staliński). Akcja toczy się w Warszawie rządów Edwarda Gierka, z wątkiem kryminalnym, w którym znaczącą rolę odgrywa UB.

Adam Mickiewicz

Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego

Kolejne wydanie jednej z najważniejszych pozycji XIX –wiecznej polskiej literatury emigracyjnej. Wybrana przez Redaktora, programowa pozycja wydawnicza Instytutu Literackiego. Z zasadniczym wstępem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Józef Kuśmierek

Stan polski

Dziennikarz i publicysta znany głównie z zainteresowania tematami ekonomicznymi dokonuje analizy sytuacji Polski na początku lat 80.

Grażyna Pomian

Polska „Solidarności”

Podsumowanie sposobów przedstawiania polskiej sytuacji politycznej w latach 1980-1981 przez prasę krajową.

Sławomir Mrożek

Vatzlav – Ambasador

Dwie sztuki wybitnego polskiego dramatopisarza traktujące o pułapkach reżimu komunistycznego oraz ich psychologicznych następstw dla zwykłego obywatela.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)