Tadeusz Katelbach

Rok złych wróżb (1943)

Książka Katelbacha, męża zaufania Piłsudskiego, przypomina istotne wydarzenia roku 1943 – odkrycie Katynia, kapitulację Włoch, śmierć Sikorskiego.

Jurij Ławrynenko

Rozstrielane widrodżenija

Antologia tekstów pisarzy ukraińskich, których powstanie przypada na lata 1917–1934 roku, których autorzy zaliczani są do pokolenia "rozstrzelanego odrodzenia".

Józef Łobodowski

Pieśń o Ukrainie

Pełen nostalgii i polsko-ukraińskiego patriotyzmu polski poemat, którego głównym motywem i bohaterem jest Ukraina. Książka zawiera również tłumaczenie na ukraiński.

Tadeusz Nowakowski

Syn zadżumionych

Autor, będący byłym więźniem obozów koncentracyjnych, dokonuje w swej powieści rozliczenia z własną, wojenną przeszłością.

Program Związku Komunistów Jugosławii. Krytyka „Komunista”.

Dokumenty – zeszyt 5. Oficjalny program jugosłowiańskich komunistów.

Czesław Miłosz

Kultura masowa

Dokumenty – zeszyt 6. Zbiór esejów poświęconych kulturze masowej w opracowaniu i przekładzie Czesława Miłosza. Wśród autorów m.in.: McLuhan, Greenberg czy MacDonald.

Marek Hłasko

Hrbitovy

Czeski przekład powieści „Cmentarze” Marka Hłaski. Przełożył K.R. Beny.

Borys Pasternak

Doktor Żiwago

Powieść o losach inteligencji w przed- i po-rewolucyjnej Rosji. Pasternak otrzymał za nią nagrodę Nobla, której władze ZSSR nie pozwoliły mu przyjąć.

Wacław Lednicki

Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej

Studium poświęcone miejscu Rosji w Europie i jej stosunkom z Polską, wydane na 100-lecie śmierci wieszcza.

Abram Terc

Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny

Bohater książki Siniawskiego (ps. Terc), młody, niezależny krytyk sowiecki rozprawia się z oficjalną estetyką komunistyczną. Tłumaczenie J. Łobodowski, przedmowa G. Herling-Grudziński.

Tibor Déry

Niki

Alegoria uwikłania jednostki w bieżącą historię. Świat węgierskiej rewolucji i jej krwawe efekty widziane oczami psa (Niki) tworzą analogię do losu człowieczego.

Wiktor Sukiennicki

Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”

Dokumenty – zeszyt 7. Przeniesienie casusu Kolumba na grunt Rosji sowieckiej. Analiza dążeń Lenina do socjalizmu i ich błędnych założeń.

Wacław Iwaniuk

Milczenia. 1949-1959. Poezje

Okolicznościowy tom poezji wieńczący dziesięciolecie pracy twórczej Wacława Iwaniuka.

Czesław Miłosz

Rodzinna Europa

Retrospektywna podróż Miłosza od młodości po lata 60., swoista kontynuacja „Doliny Issy”. Opowieść o swoistości wschodnioeuropejskiej tożsamości i jej kulturowej odmienności.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)