Paweł Hostowiec

Kultura 1960/01/147 - 02/148

Gustaw Herling-Grudziński

Skrzydła ołtarza

Dwa opowiadania: „Wieża” i „Pieta dell’Isola” wydane po otrzymaniu przez pisarza nagrody literackiej „Kultury” za rok 1958. Studium o ludzkiej samotności i postaw ludzkich wobec śmierci.

Halszka Guilley-Chmielowska

Spotkania na galerii

Autorka kreśli w swej powieści obraz dwóch pozornie różnych społeczności - lwowskiej inteligencji oraz francuskich robotników.

Józef Czapski

Oko

Zbiór szkiców literackich i artykułów Czapskiego pisanych na przestrzeni trzech dekad, ukazujące ewolucję poglądów i percepcji sztuki w oczach malarza.

Witold Gombrowicz

Pornografia

Kolejna powieść Gombrowicza wydana w ramach Instytutu Literackiego. Ponownie daje znać o sobie konwencja pisarska osnuta wokół "formy", abstrakcji, niemal bluźnierstwa.

Leo Lipski

Piotruś

Książka Lipskiego to pełna symboliki i głębokiego zakorzenienia w religii zarówno judaistycznej, jak i chrześcijańskiej, opowieść o ludzkiej samotności i degradacji.

Aldous Huxley

Nowy wspaniały świat poprawiony

Nowe wydanie „Nowego wspaniałego świata” Huxleya z 1931 roku zostało poszerzone o doświadczenia i przemyślenia autora na temat komunizmu i stalinizmu.

Kazimierz Wierzyński

Tkanka ziemi. (Poezje)

Debiut Wierzyńskiego w Bibliotece „Kultury”, wydany po powrocie poety do Europy ze Stanów Zjednoczonych. W wyborze obecne są bliskie poecie motywy: uczucie osamotnienia, nostalgia za utraconą młodością i ojczyzną.

Stanisław Kot

Jerzy Niemirycz – w 300-lecie Ugody Hadziackiej

W swoim szkicu biograficznym autor przypomina postać Jerzego Niemirycza, który w XVII w. dążył do stworzenia konfederacji narodów: Korony, Ukrainy i Litwy.

Czesław Miłosz

Węgry

Dokumenty – zeszyt 8. Tom esejów na temat rewolucji węgierskiej 1956 roku (opracowanie i tłumaczenie: Czesław Miłosz).

Artur Maria Swinarski

Sasza i bogowie. Cztery utwory dramatyczne

Jedyny zbiór dramatów Swinarskiego, poety, krytyka, osobistego sekretarza Stanisława Ignacego Witkiewicza, wydanych poza peerelowską cenzurą, na trzy lata przed decyzją o emigracji.

Andrzej Chciuk

Rejs do Smithon – stary ocean

Zbiór opowiadań Andrzeja Chciuka, których główną inspiracją była praca pisarza wykonywana podczas rejsów na statkach u wybrzeży Australii i Tasmanii.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)