Spotkanie Czesława Miłosza ze studentami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Widoczni: Czesław Miłosz, prof. Jerzy Kłoczowski i Lech Wałęsa. / Sygn. FIL00879 / © Instytut Literacki

1981

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

W pierwszym numerze mowy wygłoszone w przy wręczaniu Sztokholmie Nagrody Nobla: Czesław Miłosz i Lars Gyllensten.

W paryskim „Le Debat” obszerny artykuł Konstantego Jeleńskiego o Kulturze.

KWIECIEŃ

Numer kwietniowy otwiera esej ks. Józefa Tischnera „W imieniu laickiej lewicy”.

MAJ

W numerze majowym Kultura ogłasza ankietę: „Książka polska na emigracji”.

CZERWIEC

Numer czerwcowy otwiera nota redakcyjna pt. „Zamach na Papieża”, a zaraz po niej „Obserwatorium” dotyczące sytuacji w Polsce.

LIPIEC/SIERPIEŃ

W numerze letnim w dziale „Ci, co odeszli” tekst K.A. Jeleńskiego pt. „Marynia” poświęcony zmarłej Marii Czapskiej, siostrze Józefa (zmarła w czerwcu).

PAŹDZIERNIK

Numer październikowy otwiera Jan Józef Lipski ze szkicem szeroko później komentowanym „Dwie ojczyzny ‑ dwa patriotyzmy”.

LISTOPAD

W numerze listopadowym oświadczenie redakcji Kultury: „Proponujemy więc naszym Czytelnikom, aby zamiast dotychczasowych wpłat na różne cele i dla różnych adresatów stworzyć ogólny KRAJOWY FUNDUSZ WYDAWNICZY. Dotacje z niego będą wypłacane lub w rozmaitych postaciach przesyłane pozacenzuralnym wydawnictwom i pismom krajowym, które zwrócą się do nas z należycie uzasadnioną prośbą o pomoc. Co pewien czas będziemy informować ofiarodawców, jak zostały zużytkowane ich wpłaty”.

A zaraz po nim treść umowy pomiędzy Instytutem Literackim a Niezależną Oficyna Wydawniczą (NOWA), w której Kultura przekazuje przynależne do niej prawa autorskie. „Należności z tytułu praw wydawniczych i autorskich uzyskane od wydawców krajowych (działających w Polsce) przekazywane będą na Fundusz Kultury Paryskiej w Polsce”. (...). „Zadaniem Funduszu Kultury Paryskiej w Polsce będzie udzielanie stypendiów na opracowania czy badania z zakresu najnowszej historii Polski, socjologii itp., pomoc dla niezależnych wydawnictw znajdujących się w trudnościach i wydawanie specjalnych numerów Kultury”.

Innych organizacjom potrzebującym pomocy udzielana będzie ona z Funduszu Kultury.

W Maisons-Laffitte umiera Maria Czapska.

POLSKA
Czesław Miłosz z pierwszą od 1951 r. wizytą w Polsce. Umiera kardynał Stefan Wyszyński. Wprowadzenie stanu wojennego.

ŚWIAT
Zamach na Jana Pawła II.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony