Od lewej: Krzysztof Pomian, Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz, Czesław Miłosz, w rzędzie powyżej - Leopold Unger. Spotkanie pt „Jaka Polska? Przesłanie Kultury” z okazji wydania antologii „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” w opracowaniu Grażyny Pomian. Instytut Polski w Paryżu. Grudzień 1999 r. / Sygn. FIL00848 / fot. Bogdan Konopka

1999

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Jerzy Giedroyc został pierwszym laureatem nagrody Złote Berło, przyznaną przez Fundację Kultury Polskiej i Bank Millennium w wysokości 100 tys. zł, „za życie i dzieło, za umysł i wizję, za hart ducha i prawość charakteru”. Nagrodę Redaktorowi wręczyła Maisons-Laffitte Beata Tyszkiewicz. Zgodnie z regulaminem, który pozwala wskazać nagrodzonemu kandydata do oddzielnego wyróżnienia przez fundację – Jerzy Giedroyc wskazał na Krzysztofa Czyżewskiego – inicjatora działalności Ośrodka „Pogranicze ‑ sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

GRUDZIEŃ

Konferencja zorganizowana przez Instytut Français de relations internationales (Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych) wraz z Ambasadą RP w Paryżu pt. „Memoires d’un combat. Kultura 1947-2000” (podtytuł: „Rola elit w Europie Środkowej i Wschodniej w przezwyciężaniu zimnej wojny i budowaniu nowej geopolityki”), poświęcona Jerzemu Giedroyciowi i Kulturze. Przewodzili jej Tierry de Montbrial (dyrektor IFRI) i Stefan Meller – ambasador RP w Paryżu. Poza wymienionymi referaty wygłosili: Bronisław Geremek, Bohdan Osadczuk, Zbigniew Brzeziński, Leszek Kołakowski, Aleksander Smolar, Rene Remond, Stefan Tavrov, Natalia Gorbaniewska, Aleksander Antsipenka, Jacques Faure, Jan Nowak-Jeziorański, Jacques Le Goff, Petr Janyska, Pavel Tigrid, Leopold Unger, Adam Maldzis, Georges Mink, Adam Michnik, Czesław Miłosz.

W roku 2001 ukazała się w języku francuskim książeczka z referatami z tej konferencji uzupełniona fragmentem wywiadu Barbary Toruńczyk z Jerzym Giedroyciem. Redaktor brał udział w obu sesjach, jako słuchacz.

W Instytucie Polskim w Paryżu z udziałem paryskiej Stacji Naukowej PAN odbył się drugi dzień dyskusji wokół Kultury pt. „Jaka Polska? Przesłanie Kultury”, zorganizowanej z okazji wydania antologii „Wizja Polski na łamach Kultury 1947-1976” w opracowaniu Grażyny Pomian, opublikowanej przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie i Towarzystwo Opieki nad Archiwum Literackim w Paryżu (AIL). W dyskusji wzięli udział: Krzysztof Pomian, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Aleksander Smolar, Daniel Beauvois, Aliaksandr Antsipenka z Mińska ‑ historyk, Bohdan Osadczuk, Algis Kaleda ‑ historyk literatury z Uniwersytetu Wileńskiego, Adam Maldzis ‑ prezes Instytutu im. Skoryny w Mińsku i Leopold Unger.

Powstaje Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura (w zarządzie Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz i Henryk Giedroyc), którego celem jest opieka nad dziedzictwem Instytutu Literackiego.

W serii Archiwum Kultury ukazuje się korespondencja Giedroycia z Mieroszewskim za lata 1949–1956.

W internecie działa pierwsza strona poświęcona Instytutowi Literackiemu (Onet.pl). Jej inicjatorem i twórcą był Andrzej E. Grabowski.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony