Sygn. / © Instytut Literacki

2022

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Trwa pandemia choroby Covid 19 i związane z nią ograniczenia. 

STYCZEŃ
- Zakończyła się piąta edycja konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego. Laureatem został Oleksandr Avramchuk, autor pracy doktorskiej pt. „Pisząc historię narodu „niehistorycznego”. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyczny w USA (1939–1991)”. O. Avramachuk obronił tę pracę na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.