Agnieszka Osiecka w jardin d'hiver domu Instytutu Literackiego. Maisons-Laffitte 1957. / Sygn. FIL05564 / fot. Henryk Giedroyc

1957

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

W numerze styczeń/luty redakcja ogłasza wyniki „Ankiety o antysemityzmie”. „Wyniki ankiety o antysemityzmie są skromne… Prawie żadnej odpowiedzi od osób, które prosiliśmy o wypowiedzenie się w tej sprawie. Przyczyny tego milczenia mogą być oczywiście różnorodne: niechęć do Kultury, brak czasu, niechęć do zbyt może rozpowszechnionych dziś ankiet… Jest to jednak pierwszy wypadek, aby tego rodzaju inicjatywa podjęta przez Kulturę spotkała się z tak negatywną reakcją”.

W tym samym numerze dokończenie ankiety „Literatura emigracyjna a Kraj” z podsumowaniem pióra Juliusza Mieroszewskiego, który m.in. odnosi się do uchwały Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie „zakazującej” autorom emigracyjnym publikowania w Kraju.

MARZEC

Numer marcowy otwiera Apel do Emigracji i przyjaciół Polski na Zachodzie: „Pomóżmy Bibliotece Narodowej”.

W Kronice kulturalnej informacja o przekształceniu Konkursu Kultury: „Kultura ustala na rok 1957 dwie nagrody literackie: krajową i emigracyjną w wysokości 100 000 franków każda. O nagrody te mogą się ubiegać autorzy niewydanych rękopisów”.

Nagroda Plastyczna Kultury na rok 1957 przyznana została Zygmuntowi Turkiewiczowi za obraz „Marynarz w barze”. W numerze zamieszczona jest reprodukcja tego obrazu, a w zeszycie następnym esej Józefa Czapskiego o malarstwie Turkiewicza.

MAJ

Na końcu numeru majowego Kultura publikuje dokumenty – Zeszyt III, a w nim Francois Fejtő: „Przyczyny rewolucji węgierskiej” i Wolfgang Harich – „Testament buntownika Partii”.

CZERWIEC

Do Paryża po raz pierwszy po wojnie przyjeżdża Stefan Kisielewski. Jest to pierwsze spotkanie z Giedroyciem od czasów przedwojennych. W Kulturze ukazuje się rozmowa Giedroycia ze Kisielewskim dotycząca m.in. ostatnich wydarzeń w kraju. Coraz więcej autorów z Polski publikuje w Kulturze.

Kisielewski wygłasza odczyt w redakcji Prevues.

Do Maisons-Laffitte przyjeżdża grupa młodzieży skupionej wokół warszawskiego STS-u (m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Andrzej Drawicz, Andrzej Jarecki, Agnieszka Osiecka). Dostarczają Giedroyciowi maszynopis „Cmentarzy” Marka Hłaski.

Kultura wysyła do Polski, drukowany na papierze biblijnym, tekst Giedroycia pt. „Do krajowych czytelników Kultury”, zawierający ocenę sytuacji wynikającej z odwrotu od polityki „październikowej”.

PAŹDZIERNIK

W numerze październikowym Gustaw Herling-Grudziński publikuje esej „W oczach Conrada”.

LISTOPAD

W numerze listopadowym Zbigniew Brzeziński publikuje swoje „Wrażenia z Polski”.

GRUDZIEŃ

Numer grudniowy otwiera tekst Zbigniewa Jordana pt. „Odwrót od Października”.

W kolejnych numerach odnotowywane są wpłaty na Bibliotekę Narodową i na Dom Kultury.

POLSKA
Ukazują się m.in. „Trans-Atlantyk” i „Ślub” Gombrowicza. Zamknięcie pisma „Po prostu”. Odwrót od Października.

ŚWIAT
Podpisanie traktatów rzymskich, które ustanawiają powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. ZSRS wysyła pierwszą sondę kosmiczną o nazwie „Sputnik 1”.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony