Spotkanie w drukarni oo. Pallotynów w Osny. Od lewej m.in.: Ks. Tadeusz Tomasiński, Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Danuta Szumska i ks. Zenon Modzelewski. Czerwiec 1988 r.   / Sygn. FIL01714 / © Instytut Literacki

1988

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

W „Obserwatorium” ocena strajków z 1988 r.

WRZESIEŃ

W numerze wrześniowym oświadczenie w związku z ogłoszoną wcześniej ankietą pt. „Dlaczego jestem na Zachodzie”. Nadeszło ponad 800 odpowiedzi.

LISTOPAD

W numerze listopadowym m.in. Listy Marszałka Piłsudskiego do żony.

Nagrody Kultury za rok 1988: Nagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Stanisław Swianiewicz; Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Wojciech Skalmowski (Maciej Broński), Nagroda Przyjaźni i Współpracy: bezimiennie.

Publikacje książkowe, m.in.: J.M. Rymkiewicz, „Umschlagplatz”; Janusz Anderman, „Kraj świata”; Michał Heller, „Maszyna i śrubki”; Jakub Karpiński, „Taternictwo nizinne”.

GRUDZIEŃ

Jerzy Giedroyc bierze udział w spotkaniu z Lechem Wałęsą w kościele St. Pierre-du-Gros Caillou w Paryżu. 

POLSKA
Strajki na Wybrzeżu, w Nowej Hucie i na Śląsku. W warszawskim Muzeum Literatury wystawa poświęcona W. Gombrowiczowi (pierwsza w kraju).

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony