Sygn. sm00013 / fot. Andrzej Friszke

1984

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

W numerze styczeń/luty esej Wojciecha Karpińskiego na temat zmarłego niedawno Raymonda Arona.

MARZEC

Numer marcowy otwiera tekst „Pałka i teoria” Leszka Kołakowskiego.

Doroczne Nagrody Kultury: publicystyczna imienia Juliusza Mieroszewskiego: Józef Szrett; Literacka im. Zygmunta Hertza: Maria Danilewicz-Zielińska; Przyjaźni i Współpracy: Zbigniew Byrski i Bohdan Osadczuk.

W numerze „Druga rozmowa” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Janem Józefem Lipskim.

CZERWIEC

Numer czerwcowy otwiera apel Redakcji „Ratujcie Sacharowa i jego Żonę”.

Doroczne Nagrody Kultury za rok 1984:

Nagroda Literacka Zygmunta Hertza: Włodzimierz Odojewski, Nagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Leopold Unger; Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Mirosław Chojecki.

Ukazuje się specjalny numer niemiecki (m.in. teksty G. Herlinga-Grudzińskiego, K.A. Jeleńskiego, J.J. Lipskiego, A. Michnika, Cz. Miłosza, J. Stempowskiego). W Znaku (Kraków) ukazuje się wybór esejów Jerzego Stempowskiego z paryskiej Kultury z ingerencjami cenzury.

POLSKA
Funkcjonariusze SB zabijają ks. Jerzego Popiełuszkę.

ŚWIAT
Umiera Jurij Andropow, zastępuje go Konstantin Czernienko. Ronald Reagan zostaje po raz drugi prezydentem USA.