Pogrzeb Jerzego Giedroycia na cmentarzu w Le Mesnil-le-Roi. Od lewej m.in. Zofia Hertz, Henryk Giedroyc, ks. Henryk Hoser, ks. Adam Boniecki, ks. Marian Faleńczyk i ambasador RP we Francji Stefan Meller. / Sygn. FIL01479 / fot. K. Turski

2000

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

MARZEC

- W Gdańsku-Oliwie została otwarta wystawa „Józef Czapski – widzenie życia” zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.
- Podczas Międzynarodowych Targów Książek w Lipsku zaprezentowano grupę publikacji pt. „Wzorzec Kultury”. Celem organizatorów było zaprezentowanie dorobku Instytutu Literackiego i „Kultury”, jako godnego uwagi ośrodka polskiej – ale też zarazem europejskiej i światowej – myśli politycznej po roku 1945.

MAJ

- W Klubie Nauczycielskim w Łobzie k. Szczecina otwarto wystawę poświęconą Kulturze paryskiej. W spotkaniu m.in. udział wziął kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, autor książki Byłem kurierem Giedroycia (wyd. Albatros), zawierającej – obok relacji na temat przemytu - reportaże i szkice drukowane pod różnymi pseudonimami w „Kulturze” za czasów PRL-u.
- W Stacji Naukowej PAN w Paryżu odbyła się uroczystość nadania Jerzemu Giedroyciowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Z inicjatywy Instytutu Studiów Ukraińsko-Polskich w Kijowie i Biblioteki Narodowej Ukrainy został zorganizowany ukraińsko-polski okrągły stół - Rola Kultury paryskiej w kształtowaniu ukraińsko-polskiego wzajemnego zrozumienia. Jednocześnie miała miejsce wystawa wydawnictw „Kultury” w Bibliotece Narodowej Ukrainy.

CZERWIEC

- Zofia Hertz została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

LIPIEC

- 4 lipca umiera w Neapolu Gustaw Herling-Grudziński.

SIERPIEŃ

- Jerzy Giedroyc odpowiada na pytania podczas internetowego czatu prowadzonego przez Andrzeja Grabowskiego.

WRZESIEŃ

- 14 września w Maisons-Laffitte umiera Jerzy Giedroyc. Homilię w kościele St. Vincent de Paolo w Le Mesnil-le-Roi wygłasza ks. Henryk Hoser – superior księży pallotynów we Francji. Uroczystości żałobne celebrują również księża Adam Boniecki i Marian Faleńczyk. Zgodnie z intencją zmarłego nie wygłaszano przemówień, nie było także oficjalnych delegacji państwowych. W pogrzebie 21 września na cmentarzu w Le Mesnil-le-Roi i w spotkaniu w Domu „Kultury” udział bierze ok. 200 osób, przybyłych z całego świata.
- Dyrektorem Instytutu Literackiego zostaje Zofia Hertz, a jej zastępcą Henryk Giedroyc.
- Ukazuje się specjalny numer „Tygodnika Powszechnego" (39/2672), poświęcony niemal w całości Jerzemu Giedroyciowi. Bardzo wiele tekstów poświęconych Redaktorowi ukazało się również w innych polskich – i nie tylko polskich - mediach.
- W Bibliotece Narodowej otwarta zostaje wystawa pt. „Ukraina-Polska: w stronę dialogu”, pod honorowym patronatem Jerzego Giedroycia. Publikacja towarzysząca wystawie zawiera m.in. nadesłany w sierpniu tekst Jerzego Giedroycia.

PAŹDZIERNIK

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadał pośmiertnie Jerzemu Giedroyciowi tytuł doktora honoris causa. Honorowy doktorat otrzymuje również premier Ukrainy Wiktor Juszczenko.
- W Lublinie otwarto Polsko Ukraińskie Kolegium Europejskie współtworzone przez UMCS i KUL, wraz z uniwersytetami z Kijowa, Lwowa i Wołynia. Był to początek planowanego Uniwersytetu Polsko Ukraińskiego im. Jerzego Giedroycia (nigdy nie powstał).
- Ukazuje się 133 nr „Zeszytów Historycznych” w znacznej mierze zredagowany jeszcze przez Jerzego Giedroycia.

LISTOPAD

- Ukazuje się ostatni numer miesięcznika „Kultura” (nr 10/637), przygotowany jeszcze w części przez Jerzego Giedroycia. Obok „Listu do Czytelników i Przyjaciół” autorstwa Zofii Hertz i Henryka Giedroycia, numer otwierają wiersze Agnieszki Osieckiej i Natalii Gorbaniewskiej (w języku rosyjskim) poświęcone Redaktorowi. (Ostatni numer „Kultury” ukaże się także w bibliofilskim, oprawnym nakładzie, staraniem wydawnictwa UMCS).
- Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje debatę pt.„Dzieło Jerzego Giedroycia – zadania na przyszłość”. Dyskusję otwierają: Bronisław Geremek i Władysław Bartoszewski.
- W ośrodku Pogranicze z Sejn w serii Merdian pod redakcję Krzysztofa Czyżewskiego ukazał się wybór reportaży i artykułów „Ukraina, Polska, świat’ w opracowaniu i wyborze Andrzeja S. Kowalczyka. Wstępy napisali Jerzy Giedroyc i Czesław Milosz.
- W serii „Archiwum Kultury” (wyd. „Czytelnik”, tom 7) ukazuje się korespondencja Jerzego Giedroycia z Melchiorem Wańkowiczem w opracowaniu Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm i Jacka Krawczyka.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony