Zofia Hertz, Gustaw Herling-Grudziński i Teresa Torańska. Maisons-Laffitte. / Sygn. FIL00668 / © Instytut Literacki

1994

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Jerzy Giedroyc odmawia przyjęcia Orderu Orła Białego.

LIPIEC/SIERPIEŃ

W Kulturze letniej artykuł Teresy Torańskiej pt. „Czy MY to ONI”.

W numerze dziewiątym blok artykułów „Utracone pejzaże w literaturze niemieckiej”. Blok zawiera kilkanaście tekstów.

PAŹDZIERNIK

W numerze dziesiątym tekst Jerzego Giedroycia „Norbert”, a zaraz po nim Tomasz Jastrun: „Norbert Żaba”.

POLSKA
Ukazują się: „Autobiografia na cztery ręce”, w opracowaniu i z posłowiem Krzysztofa Pomiana, Izy Chruślińskiej „Była raz Kultura. Rozmowy z Zofią Hertz” i reedycja 100 numerów „Zeszytów Historycznych”.