Czasopisma w archiwum - spisy do pobrania
Plik: Spis_czasopism_zagranicznych.xls
Plik: Spis_czasopism_podziemnych.xls

Na pięterku w Archiwum powoli rośnie kolekcja czasopism. Są to zarówno pisma emigracyjne, jak i wydawnictwa drugiego obiegu.  Zbiory uporządkowano i skatalogowano dzięki wolontariuszom. Jedni przekazali pieniądze na odkażenie pism, inni poświęcają swój czas na porządkowanie i robienie spisów. Częściowo projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Wszystkim bardzo dziękujemy! – szczególnie Jackowi Sygnarskiemu, który w ramach swoich wakacji porządkuje wydawnictwa II obiegu!
Spis czasopism – na razie do pobrania i do odczytu tylko w formie tabelki Excel – to wstępny inwentarz ponad 500 tytułów zgromadzonych przez Jerzego Giedroycia. Wymienione w tabelce gazety - polskie i obcojęzyczne, głównie emigracyjne - zostały poddane zabiegom zabezpieczającym, umieszczone na piętrze AILK i posegregowane alfabetycznie.

Podobnie porządkowany jest zbiór wydawnictw II obiegu – jeden z większych na Zachodzie, według wstępnej oceny.

  • Spis czasopism podziemnych
  • Spis czasopism zagranicznych

Prowizorka wynika z oczekiwania na dokończenie higienizowania reszty zbioru, znajdującego się w innych pomieszczeniach Instytutu. Gdy to się stanie, będziemy mogli dokończyć porządkowanie, stworzyć katalog i udostępnić pełny zbiór kolekcji Redaktora. Oczywiście chętni mogą już korzystać z części opisanej w spisie. Na sfinansowanie dalszych prac szukamy funduszy. Apelujemy o datki! Dziękujemy!

Poza narodem. Z „teorii” i praktyki brudnej roboty emigranckiej reakcji polskiej

R. Łysiak,
„Nowe Drogi” 1952, nr 7/37

Targowica leży nad Atlantykiem

S. Arski,
Warszawa 1952

Wielki strach

SŁAW,
„Trybuna Ludu” 1955, nr 258

Mechanizm ideologicznej dywersji

J. Kolczyński,
„Kultura”, nr 24, 24 XI 1963

Strategia psychologicznego zmiękczania

S. Lewicki,
„Nowe Książki” nr 7, 15 IV 1965