Sygn. / © Instytut Literacki

2004

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

- Wystawa „Przestrzeń Jerzego Giedroycia i miesięcznika „Kultura”. Trudny dialog polsko-litewski”, przygotowana przez TO-AIL w gmachu Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie.

- W wydawnictwie Czytelnik ukazuje się ósmy tom z serii "Archiwum Kultury", Emigracja ukraińska. Listy 1950-1982. Tom opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Listy autorów ukraińskich przełożyła Ola Hnatiuk.